Bjuvs kommuns logga

  Adoption, faderskap och familjerätt

  Alla barn har rätt till trygghet tillsammans med sina föräldrar.

  Familjerätten arbetar för att barn och föräldrar får stöd och hjälp i familjerättsliga frågor. Barnets bästa är alltid vår utgångspunkt.

  Exempelvis kan föräldrar som separerar ha svårt att samarbeta och göra överenskommelser gällande barnet. För barnets del är det viktigt att föräldrarna får stöd och hjälp att själv hitta lösningar för vad som är bäst för barnet.

  Familjerätten erbjuder råd och stöd gällande det som finns listat på denna sida.

  Den som vill adoptera ett barn måste ha ett medgivande från socialnämnden.

  Mer information och kontaktuppgifter

  Om ni får barn och är gifta räknas mannen i äktenskapet som barnets far. Är ni inte gifta är det socialnämndens uppgift att fastställa faderskapet genom en faderskapsbekräftelse.

  Mer information och kontaktuppgifter

  När föräldrar separerar kan det ibland vara svårt för föräldrarna att komma överens om hur de ska göra runt barnet med vårdnad, boende och umgänge eller barnets försörjning. Barnets bästa är utgångspunkten i alla samtal.

  Mer information och kontaktuppgifter

  När föräldrar inte bor tillsammans behöver barn veta var dom ska bo och hur umgänget med föräldrarna ska vara. Frågan om vem som ska ha vårdnad om barnet kan också bli aktuell.

  Mer information och kontaktuppgifter

  F‌amiljerätten har telefontid. Du kan ringa till socialsekreterarna utanför telefontid men då är det inte garanterat att personen kan svarar.

  Dag

  Tid

  Socialsekreterare

  Telefon:

  Måndag

  11.00-12.00

  Emma Friman

  042-458 54 61

  Tisdag

  11.00-12.00

  Emma Friman

  042-458 54 61

  Torsdag

  11.00-12.00

  Pia Ljungkvist

  042-458 51 04

  Fredag

  11.00-12.00

  Pia Ljungkvist

  042-458 51 04

  Senast publicerad: 11 juni 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här