Bjuvs kommuns logga

  Samarbetssamtal och avtal och avtal

  Samarbetssamtal är stöd till föräldrar och barn när föräldrarna ska separera eller har separerat, eller som inte har levt tillsammans.

  När föräldrar separerar kan det ibland vara svårt för föräldrarna att komma överens om hur de ska göra runt barnet med vårdnad, boende och umgänge eller barnets försörjning. Barnets bästa är utgångspunkten i alla samtal. Vi vet bland annat att:

  • Barn behöver veta var dom ska bo
  • Barn behöver få tycka om båda sina föräldrar
  • Barn behöver föräldrar som kan komma överens om saker som rör barnet
  • Barn mår inte bra av att föräldrarna pratar illa om varandra

  Hur går samtalen till

  Båda föräldrarna måste vara överens om att gå i samtal. Hur samtalen sedan går till kan variera beroende på situation. Man kan ha ett första samtal gemensamt eller enskilt. Om det exempelvis förekommit våld mellan föräldrarna kan det vara bra att börja med enskilda samtal.

  Samtalen leds av en eller två familjerättssekreterare. Samtalsledarnas uppgift är att hjälpa föräldrarna att prata om föräldraskapet så att föräldrarna kan fatta gemensamma beslut som är bra för barnet. Samtalsledarna har hela tiden barnets bästa i fokus. Samtalsledarna har tystnadsplikt. Samtalen är gratis och dokumenteras inte.

  Skriftligt avtal

  Avtal kan skrivas avseende vårdnad, boende och umgänge om föräldrarna är överens och om det är till barnets bästa. Har socialnämnden godkänt avtalet är det lika bindande som en tingsrättsdom. Upprättas skriftligt avtal om vårdnad, boende och umgänge dokumenteras avtalet och sparas till och med att barnet fyller 18 år.

  Hur gör vi för att boka tid för samarbetssamtal

  Ta kontakt med familjerätten på telefon. Är ni överens och båda vill komma på samtal så bokar vi en tid direkt.

  T‌elefontider

  Dag

  Tid

  Socialsekreterare

  Telefon:

  Måndag

  11.00-12.00

  Emma Friman

  042-458 54 61

  Tisdag

  11.00-12.00

  Emma Friman

  042-458 54 61

  Torsdag

  11.00-12.00

  Pia Ljungkvist

  042-458 51 04

  Fredag

  11.00-12.00

  Pia Ljungkvist

  042-458 51 04


  Senast publicerad: 25 maj 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här