Faderskap och föräldraskap

Om ni får barn och är gifta räknas mannen i äktenskapet som barnets far. Är ni inte gifta är det socialnämndens uppgift att fastställa faderskapet genom en faderskapsbekräftelse.

Det är viktigt för barnet att faderskapet blir klart så snart som möjligt. Det handlar om arvsrätt och om frågor om vårdnad och försörjning. Ni kan skriva på faderskapsbekräftelsen innan barnet föds. Kontakta familjerättssekreteraren 1 till 2 månader före förlossningen för att boka en tid. Ibland är det oklart vem som är barnets far. Socialnämnden måste då utreda med hjälp av ett DNA-test (munskrap).

Ni som har fått barn och inte är gifta med varandra måste fastställa faderskap/föräldraskap. Först när ni har undertecknat faderskapet/föräldraskapet, får barnet juridiska rättigheter som arvsrätt och rätt till den andra förälderns efternamn.

Olivera Markovska
Socialrådgivare
Telefon: 042-45 851 36