Bjuvs kommuns logga

Informationssamtal

Från och med den 1 mars 2022 ställs krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal innan en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge inleds.

Familjerätten i Bjuvs kommun erbjuder informationssamtal för föräldrar. En tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge kan bli en allvarlig konflikt som påverkar barnet negativt. Barnets bästa ska alltid stå i centrum och vara avgörande. Därför ska oeniga föräldrar få information om vilka hjälp och stödinsatser som finns för att kunna nå samförståndslösning.

Informationssamtalet innehåller också information om vad en domstolsprocess innebär. Det är den kommun där barnet är folkbokfört som ansvarar för samtalen.

Hur lång tid behöver jag vänta på informationssamtalet?

När en förälder begär informationssamtal ska socialtjänsten erbjuda föräldrarna samtal. Informationssamtal ska hållas så snart det är möjligt och senast inom fyra veckor från begäran. Om det finns särskilda skäl får socialnämnden erbjuda en senare tid för samtalet.

Vem ska delta?

Det är en familjerättssekreterare som leder samtalet. Utgångspunkten är att båda föräldrarna deltar i samtalet. Om det finns särskilda skäl erbjuds enskilda tider.

Samtalsintyg

Socialtjänsten ska utfärda ett samtalsintyg till en förälder som har deltagit i ett informationssamtal. Uppgifter om föräldrarna,vem som har deltagit i samtalet och när det ägde rum ska framgå av intyget.

Boka tid

För att boka tid för informationssamtal ringer du till oss på familjerätten.

Kontakt

Bjuvs kommun
Kontaktcenter
042-458 50 00
info@bjuv.se

F‌amiljerätten i Bjuv har telefontid. Du kan ringa till Familjerätten utanför telefontiden men det är inte säkert att vi kan svara. Lämna då ett meddelande så ringer vi upp.

Pia Ljungkvist
Socialsekreterare
Telefon: 042-458 51 04
Telefontid: torsdagar klockan 8.30-10.00

Lena Landgren
Socialsekreterare
Telefon: 042-458 54 61
Telefontid: tisdagar klockan 8.30-10.00

Har du frågor om faderskap- eller föräldraskapsbekräftelse kontaktar du

Olivera Markovska
Socialrådgivare
Telefon: 042-45 851 36

Senast publicerad: