Bjuvs kommuns logga

Samarbetssamtal och avtal

Samarbetssamtal är stöd till föräldrar som inte bor tillsammans.

När föräldrar inte bor tillsammans kan det vara svårt för föräldrarna att komma överens om hur de ska göra runt barnet med vårdnad, boende och umgänge eller barnets försörjning. Barnets bästa är utgångspunkten i alla samtal. Vi vet bland annat att:

  • Barn behöver veta var dom ska bo
  • Barn behöver få tycka om båda sina föräldrar
  • Barn behöver föräldrar som kan komma överens om saker som rör barnet
  • Barn mår inte bra av att föräldrarna pratar illa om varandra

Hur går samtalen till

Båda föräldrarna måste vara överens om att gå i samtal. Hur samtalen sedan går till kan variera beroende på situation. Man kan ha ett första samtal gemensamt eller enskilt. Om det exempelvis förekommit våld mellan föräldrarna kan det vara bra att börja med enskilda samtal.

Samtalen leds av en eller två familjerättssekreterare. Samtalsledarnas uppgift är att hjälpa föräldrarna att prata om föräldraskapet så att föräldrarna kan fatta gemensamma beslut som är bra för barnet. Samtalsledarna har hela tiden barnets bästa i fokus. Samtalsledarna har tystnadsplikt. Samtalen är gratis och dokumenteras inte.

Skriftligt avtal

Avtal kan skrivas avseende vårdnad, boende och umgänge om föräldrarna är överens och om det är till barnets bästa. Har socialnämnden godkänt avtalet är det lika bindande som en tingsrättsdom. Upprättas skriftligt avtal om vårdnad, boende och umgänge dokumenteras avtalet och sparas till och med att barnet fyller 18 år.

Hur gör vi för att boka tid för samarbetssamtal

Ta kontakt med familjerätten på telefon. Är ni överens och båda vill komma på samtal så bokar vi en tid direkt.

Kontakt

Bjuvs kommun
Kontaktcenter
042-458 50 00
info@bjuv.se

F‌amiljerätten i Bjuv har telefontid. Du kan ringa till Familjerätten utanför telefontiden men det är inte säkert att vi kan svara. Lämna då ett meddelande så ringer vi upp.

Pia Ljungkvist
Socialsekreterare
Telefon: 042-458 51 04
Telefontid: torsdagar klockan 8.30-10.00

Lena Landgren
Socialsekreterare
Telefon: 042-458 54 61
Telefontid: tisdagar klockan 8.30-10.00

Har du frågor om faderskap- eller föräldraskapsbekräftelse kontaktar du

Olivera Markovska
Socialrådgivare
Telefon: 042-45 851 36

Senast publicerad: