Bjuvs kommuns logga

Vårdnad, boende och umgänge

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna gemensamt fattar beslut i frågor av vikt för barnet. Det kan handla om var barnet skall bo eller gå i skolan. Gemensam vårdnad har de flesta även efter en separation.

Vårdnad

Gifta föräldrar har automatiskt gemensam vårdnad. Föräldrar som är samboende kan begära gemensam vårdnad när man undertecknar faderskapsbekräftelsen.

Enskild vårdnad betyder att den ene föräldern själv har det fulla ansvaret för beslut runt barnet. Ett särskilt ansvar finns att tillgodose barnets behov av båda sina föräldrar och underlätta umgänget med den andre föräldern om inte domstol har beslutat annat.

En ogift mamma får enskild vårdnad om sitt barn. Detta kan ändras genom att föräldrarna begär gemensam vårdnad vid faderskapsbekräftelsen. Man kan också anmäla gemensam vårdnad till Skattemyndigheten eller skriva avtal om vårdnaden hos familjerättssekreteraren.

Boende

Efter en separation kan barnen bo antingen hos den ena föräldern eller växelvis hos båda. Växelvis boende innebär att barnen bor lika lång tid hos båda föräldrarna. Det vanligaste är en vecka i taget men det är fritt för barn och föräldrar att hitta sin lösning. Växelvis boende ska inte sammanblandas med gemensam vårdnad. Även om barnet bor stadigvarande hos en av föräldrarna kan man ha gemensam vårdnad. Är föräldrarna överens kan man skriva avtal hos familjerätten. 

Umgänge

Barnet har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte sammanbor med. Är föräldrarna överens hur umgänget ska utformas och det är till barnets bästa kan avtal skrivas hos familjerätten. Tingsrätten kan ibland besluta om umgängesstöd för barnet. Då har barnet med sig en stödperson vid umgänge med den förälder som barnet inte bor tillsammans med. Som vårdnadshavare kan man själv ansöka om umgängesstöd.

Om föräldrarna inte kan komma överens

Föräldrar som inte bor tillsammans kan ha svårt att samarbeta. Familjerätten erbjuder rådgivning och samarbetssamtal. Om föräldrarna inte kan komma överens genom stöd från familjerätten kan parterna vända sig till tingsrätten för ett juridiskt avgörande. Tingsrätten kan då begära en utredning från familjerätten.

Utredningen ska resultera i en rekommendation av vad som är bäst för barnet gällande vårdnad, boende och umgänge. En sådan utredning kan ta mellan tre och sex månader och omfattar samtal med föräldrar och barn, hembesök, inhämtande av uppgifter från förskola eller skola samt utdrag ur misstanke- belastnings- och socialregister.

Kontakt

Bjuvs kommun
Kontaktcenter
042-458 50 00
info@bjuv.se

F‌amiljerätten i Bjuv har telefontid. Du kan ringa till Familjerätten utanför telefontiden men det är inte säkert att vi kan svara. Lämna då ett meddelande så ringer vi upp.

Pia Ljungkvist
Socialsekreterare
Telefon: 042-458 51 04
Telefontid: torsdagar klockan 8.30-10.00

Lena Landgren
Socialsekreterare
Telefon: 042-458 54 61
Telefontid: tisdagar klockan 8.30-10.00

Har du frågor om faderskap- eller föräldraskapsbekräftelse kontaktar du

Olivera Markovska
Socialrådgivare
Telefon: 042-45 851 36

Senast publicerad: