Bjuvs kommuns logga

Klagomål och synpunkter: socialtjänsten barn, unga och familjer

Här kan du lämna klagomål eller andra synpunkter på socialtjänstens arbete med barn, unga och familjer.

Vi vill utveckla vårt arbete. Din åsikt och dina upplevelser av vårt arbete är därför viktig för oss. Synpunkter kan exempelvis vara beröm eller förslag.

Det finns olika sätt att lämna klagomål eller synpunkter på vårt arbete:

Alla klagomål och synpunkter som registreras kommer till ansvarig chef som utreder och beslutar om eventuella åtgärder.

Oavsett hur du väljer att göra så kommer ditt klagomål eller din synpunkt att registreras digitalt och hanteras. Lämnar du dina kontaktuppgifter kommer även dessa uppgifter att registreras. Du kan välja att vara anonym men då har vi inte möjligheten att ta kontakt med dig efteråt.

Vill du överklaga ett beslut som du inte är nöjd med kan du läsa mer om det i avsnittet missnöjd med beslut eller prata med din handläggare.

Du kan också klaga på socialtjänsten genom inspektionen för vård och omsorg IVO.

Om ditt ärende gäller misstanke om att barn far illa ber vi dig göra en skriftlig anmälan i E-tjänst anmälan barn som misstänks fara illa. Du kan också kontakta mottagningen via telefon 042-458 55 60.


Personuppgifter

Uppgifterna i denna e-tjänst kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning nr. 2016/679).

För mer information om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad, vänligen besök kommunens hemsida, www.bjuv.se/personuppgifter. Du kan även besöka Integritetsmyndighetens hemsida, www.imy.se, för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Genom att du skickar in e-tjänsten medger du att du har tagit del av ovanstående information avseende behandlingen av dina personuppgifter hos Socialförvaltningen i Bjuvs kommun.

Kontakt

Bjuvs kommun
Kontaktcenter
042-458 50 00
info@bjuv.se

Socialtjänst barn, unga och familj

Mottagning, anmälan och ansökan gällande barn och unga, telefon 042-458 55 60.

E-tjänst för anmälan om misstanke att barn far illa OBS: e-tjänsten ska du endast använda under kontorstid helgfri vardag mellen klockan 08:00-16:30. Andra tider, såsom kvällar och helger, ringer du till socialjouren telefon 042-10 68 69.

Social jour (kvällar, helger)
042-10 68 69 eller via 112 som kopplar till social jour.

Vid akuta och livshotande tillstånd ring alltid 112.

Besöksadress socialtjänst barn, unga, familj
Socialförvaltningen
Almliden
Almgatan 2
267 38 Bjuv

Postadress
Socialförvaltningen
Barn, unga och familj
Box 501
267 25 Bjuv

Senast publicerad: