Stöd till barn, unga och föräldrar

När någon i familjen mår dåligt eller har det svårt påverkas hela familjen. Det kan vara svårt att lösa problemen på egen hand.

Alla kan ha det svårt och behöva någon att prata med. Det kan vara så att mamma eller pappa dricker, använder droger, slåss eller bråkar. Barn, unga, mammor och pappor kan ha det svårt på många olika sätt. Det är viktigt att man får stöd och hjälp i tid så att problemen inte växer och blir större och svårare att lösa.Ta kontakt med socialtjänsten så hjälper vi dig vart du kan vända dig.

På denna sida kan du hitta information om stöd som finns i Bjuvs kommun.

Bjuvs öppenvård erbjuder råd, stöd och behandling till dig som är barn, ung, vuxen, förälder eller hela din familj.

Vi har tystnadsplikt!

Mer information om Bjuvs öppenvård och kontaktuppgifter

I Bjuvs kommun finns två familjecentraler. Familjecentraler är en mötesplats för blivande föräldrar och familjer med barn 0 - 6 år. Här finns öppen förskola, socialrådgivning, BVC och barnmorskemottagning.

 • Familjecentralen i Bjuv finns på Mejerigatan 1
 • Familjecentralen i Ekeby finns på Storgatan 46

Mer information om familjecentralerna och kontaktuppgifter

Barngruppen ”Fjärilen” är till för barn som lever eller har levt med en eller två föräldrar som har en känslomässig sjukdom.

En känslomässig sjukdom påverkar hela familjen och kan vara missbruk eller beroende av alkohol eller andra droger, psykisk ohälsa, våld och allvarliga konflikter, exempelvis vårdnadstvister.

Mer information och barngruppen och kontaktuppgifter

Skilda världar är en gruppverksamhet för barn 7-12 år som har föräldrar som inte bor ihop.

Syftet med gruppen är

 • Att ge barn möjlighet att förstå och uttrycka tankar och känslor.
 • Att uppmuntra att uttrycka sina egna behov och önskningar.
 • Att ge barnet möjlighet att träffa andra barn i liknande situation.

Mer informaton om skilda världar och kontaktuppgifter

Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom som begått ett brott och den som drabbats av brottet. Mötet sker tillsammans med en neutral och särskilt utbildad medlare.

Syftet med mötet är att båda parterna skall få samtala om det som har hänt. Det finns också möjlighet, med medlarens hjälp, att göra överenskommelser i form av avtal, t. ex hur man ska vara mot varandra i framtiden.

Mer information om medling och kontaktuppgifter

Ibland har barn och unga ett litet nätverk. En kontaktperson är en person som du träffar någon eller några gånger i veckan för att göra någon aktivitet tillsammans.

En del barn kan tyvärr, av olika skäl, inte bo hos sina biologiska föräldrar. Barn kan då, under en längre eller kortare period bo hos en annan familj.

Mer information om familjehem och kontaktuppfiter

Aktivt föräldraskap: Hur blir man tydlig som förälder utan att hota, muta eller kränka? Ökad medvetenhet hos dig som förälder ger bättre förutsättningar för en nära och god relation med ditt barn. När du som förälder ändrar ditt beteende så ändrar barnet sitt. Kursen aktivt föräldraskap är en ledarskapsutbildning för dig som vill utvecklas som förälder. Den bidrar till ett positivt förhållningssätt och ger dig verktyg som fungerar i alla relationer.

Mer information om aktivt föräldraskap och kontaktuppgifter


Barn i Föräldrars Fokus (BiFF) är en föräldrautbildning där kunskap om hur barn påverkas av att ha föräldrar som befinner sig i en familjerättslig tvist. Syftet med utbildningen är att ge kunskap om hur ett stödjande föräldraskap kan se ut för barn som har separerade föräldrar.

Mer information om BiFF och kontaktuppgifter


Trygghetscirkeln är ett relationsbaserat föräldrastödsprogram. Programmet ökar föräldrars kunskap och förståelse för barns behov.

Målet med kursen är att ditt barn ska få hjälp att känna trygghet i sig själv, så att det kommer stå starkare att möta livet utmaningar.

Mer information om trygghetscirkeln och kontaktuppgifter

Samarbetssamtal är stöd till föräldrar och barn när föräldrarna ska separera eller har separerat, eller som inte har levt tillsammans.

När föräldrar separerar kan det ibland vara svårt för föräldrarna att komma överens om hur de ska göra runt barnet med vårdnad, boende och umgänge eller barnets försörjning. Barnets bästa är utgångspunkten i alla samtal.

Mer information om samarbetssamtal och kontaktuppgifter

Familjerådgivningen Öresund vänder sig till dig som är vuxen och lever i en parrelation

Om du och din partner bråkar mycket, om ni har svårt att kommunicera, lusten finns inte där och du kanske till och med funderar på separation. Då kan familjerådgivningen erbjuda professionella samtal som kan hjälpa dig och din partner.

Bjuvs kommun har avtal med familjerådgivningen vilket innebär att du som bor i Bjuvs Kommun får hjälp till ett reducerat pris.

Mer information om familjerådgivningen och kontaktuppgifter

Här kan du läsa några av de vanligaste varningssignalerna för ungdomar när det gäller användning och missbruk av droger.

Var uppmärksam på:

 • Beteendeförändring
 • Skolk och försämrade skolresultat
 • Gamla vänner försvinner och nya, okända dyker upp
 • Mycket pengar går åt utan förklaring (alternativt får tonåringen oförklarligt gott om pengar)
 • Tonåringen blir rastlös, hemlighetsfull och svårtillgänglig

Tänkt på att

 • Lita på din intuition.
 • Alla typer av beteendeförändringar kan vara varningssignaler.
 • Se till helheten i ditt barns beteende, haka inte upp dig på enstaka detaljer.

Behöver du råd och stöd. Kontakta Bjuvs öppenvård

Bjuvs kommun
Kontaktcenter
042-458 50 00
info@bjuv.se

Socialtjänst barn, unga och familj
Mottagning (tar emot anmälan och ansökan gällande barn och unga)
042-458 55 60