Elevhälsa

På Ekeby skolan finns ett elevhälsoteam (EHT). Teamet arbetar tillsammans med centrala elevhälsan, skolans övriga personal, elever och vårdnadshavare för att främja elevernas lärande och hälsa

Kurator
Ajla Nelson
0708-544566
Ajla.Nelson@bjuv.se

Skolsköterska
Anna Iven Liljekvist
042- 458 53 84
0709- 55 36 36
anna.iven-liljekvist@bjuv.se