Elevhälsa

På Ekeby skolan finns ett elevhälsoteam (EHT). Teamet arbetar tillsammans med centrala elevhälsan, skolans övriga personal, elever och vårdnadshavare för att främja elevernas lärande och hälsa

Kurator
Fredrik Lavess
0708-54 45 66
fredrik.lavess@bjuv.se

Skolpsykolog
Johan Ceric Andelius
0730-60 73 05
Johan.ceric.andelius@bjuv.se