Elevhälsa

På Jens Billeskolan finns ett elevhälsoteam (EHT). Teamet arbetar tillsammans med centrala elevhälsan, skolans övriga personal, elever och vårdnadshavare för att främja elevernas lärande och hälsa

Kurator
Sanna Löther
0722-35 47 33
Sanna.Lothner@bjuv.se

Skolsköterska
Katarina Jonasson
0709-58 53 54
Katarina.Jonasson@bjuv.se