Inackorderingsbidrag


Du kan få inackorderingsbidrag från din hemkommun om du studerar på en kommunal gymnasieskola i en annan ort och måste bo på studieorten. Det är en hjälp till kostnader för boende, mat och hemresor.

Elever som går på folkhögskola, och fristående skolor och söker inackorderingsbidrag ska vända sig till (CSN) Centrala Studiestödsnämnden.

Du behöver göra en ny ansökan inför varje nytt läsår och bifoga ditt hyreskontrakt tillsammans med din ansökan.

Ansökan om inackorderingsbidrag i vår e-tjänst

 • att du är är folkbokförd i Bjuvs kommun

 • att du är inskriven i en kommunal gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning i en annan kommun och att du är mottagen som sökande i första hand på din utbildning.
  Läs mer om mottagning i första hand.

 • att restiden mellan bostad (folkbokföringsadress) och skola uppgår till minst tre timmar per dag eller att resvägen uppgår till minst 50 km enkel resa

 • att du inte samtidigt har resebidrag, busskort

 • Att du är under 20 år ,bidraget utgår till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Följande belopp basbelopp gäller för läsåret 2020/2021
47 300 kr och utgår med lägst 1/30 för varje hel månad eleven är inackorderad.
(Skollagen 15 kap 32 §§ )

Reseavstånd hem- skola

Belopp

50-200 km

1580 kr/mån

201-500 km

2080 kr/mån

501 - km

2580 kr /mån

Utbetalning

Utbetalning av beviljat inackorderingstillägg sker 9 månader per läsår, september- maj. Stödet betalas ut via det bankkonto som anges i samband med ansökan och stödet utbetalas månadsvis i efterskott

Den som felaktigt tar emot inackorderingsbidrag är skyldig att återbetala beloppet, beslutet om inackorderingsbidrag grundar sig på de uppgifter som har lämnats i ansökan

För att undvika återkrav är det viktigt att du hör av dig till skolan och hemkommunen enligt nedan om du tex

 • avbryter studierna
 • minskar studieomfattningen från hel- till deltid
 • flyttar hem
 • ändrar folkbokföringskommun

Studie- och yrkesvägledare
Linnea.Lindström

telefon
042-458 57 71

telefontid, onsdagar 9.00-12.00

Mejl
syv@bjuv.se

Kontaktcenter

042-458 50 00
info@bjuv.se