Ansökan till vuxenutbildningen

Här finns information om hur man ansöker och gör en ansökan till grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt Sfi och Särvux.

Ansökan till grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning.

Du som vill ansöka till våra enstaka kurser på grundläggande och gymnasial nivå, gör en webbansökan. För mer information, kontakta studie- och yrkesvägledare Maria Thyrén. Du hittar hennes kontaktuppgifter under Studie- och yrkesvägledning/Syv på grund- och gymnasievux.

Du som vill ansöka till någon av Familjen Helsigborgs yrkesutbildningar på gymnasienivå kontaktar en studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen i din hemkommun.

Du ska bifoga alla dina tidigare betyg (grundskole- och gymnasiebetyg, folkhögskola, yrkeshögskola, högskola och så vidare) eller intyg på påbörjade kurser och utbildningar.

Ansökan till Sfi

Du som vill ansöka till Sfi gör en webbanmälan. För mer information, kontakta studie- och yrkesvägedare Ingrid Nöstdal Persson. Du hittar hennes kontaktuppgifter under Studie- och yrkesvägledning/Syv på Sfi och Särvux.

Kom ihåg att skicka in kopior på betyg eller intyg om du har studerat Sfi i en annan kommun tidigare:

Bjuvs kommun

Box 501

267 25 BJUV

Ansökan till Särvux

Ansökningar till Särvux görs genom kontakt med Ingrid Nöstdal Persson. Du hittar hennes kontaktuppgifter under Studie- och yrkesvägledning/Syv på Sfi och Särvux.

Välkommen med din ansökan!

Studie- och yrkesvägledare grund- och gymnasievux

Maria Thyrén

Telefon: 042 - 458 52 56

E-post: maria.thyren@bjuv.se

Studie- och yrkesvägledare på Sfi och Särvux

Ingrid Nöstdal Persson

Telefon: 042 - 458 56 17

E-post: ingrid.nostdal@bjuv.se