Våld i nära relationer

Vad menas med våld i nära relation?

Våld i nära relationer är psykiskt, fysiskt och sexuellt våld inom familjen. Begreppet omfattar alla våldsamma övergrepp som äger rum i privat miljö och mellan människor som har känslomässiga och nära relationer till varandra. Psykiskt våld kan också vara hot - eller andra destruktiva handlingar - mot barn, husdjur, ägodelar eller ekonomi. Alla kan bli offer för våld – kvinnor, män och barn inom såväl särkönade som samkönade förhållanden.

  • Blir du slagen hemma?
  • Blir du utsatt för psykisk misshandel?
  • Känner du dig hotad av någon i din närhet?

Det finns hjälp att få!

För dig som är utsatt för våld kan socialtjänsten erbjuda:

  • Råd och stöd
  • Samtalsstöd enskilt eller i grupp med andra i liknande situation
  • Risk- och skyddsbedömning
  • Stöd i kontakt med andra myndigheter
  • Praktisk hjälp
  • Ekonomiskt stöd 
  • Skyddat boende

För barn som har bevittnat våld eller själva varit utsatta för våld finns det samtalsstöd, enskilt eller i grupp.

För dig som utövar våld finns det också hjälp att få via enskilda samtal eller gruppverksamhet.

För mer information.

Kontakt

Socialtjänsten, telefon 042-458 50 00 (begär jourtjänstgörande socialsekreterare). Du kan också besöka socialtjänsten på Almliden, Almgatan 2, Bjuv.

Akut hjälp under kvällar och nätter:

Vid pågående misshandel och akut hjälpbehov ring 112!

Socialjouren finns på Berga allé 25 Helsingborg (karta).

Telefon: 042-10 68 69. Socialjouren nås också via 112, som då kopplar dig vidare.

Öppettider:

Måndag-torsdag klockan 17:00-24:00.
Fredag klockan 17:00-02:00.
Lördag klockan 10:00-02:00.
Söndag och helgdagar klockan 10:00-24:00 (om helgdagen inträffar på en fredag eller lördag har jouren öppet till 02:00).

På vardagar 8:00-16:30 kontaktas socialtjänsten i Bjuvs kommun om man söker någon form av hjälp eller vill göra en orosanmälan gällande någon person bosatt i Bjuvs kommun.

Jourhavande präst, kl. 22.00 - 06.00 ring 112.

Övrigt stöd:

Polisen, Berga allé 25, Helsingborg. Telefon 114 14.

ÖVC (Öppenvårdscentral)                                                                 Samtalsstöd för våldsutsatta, våldsutövare och barn som bevittnat våld, 042-458 56 99.                                                                  Stöd för dig som förälder, 042-458 51 20.

Kvinnojour, (boende, samtalsstöd för utsatta och anhöriga).             Helsingborg 042-18 15 10,                                               Ängelholm, 0431-102 96,                                                     Höganäs 042-34 02 07.

Brottsofferjour: Helsingborg 042-13 37 00

Vårdcentraler: Bjuv 042-406 01 00, Ekeby 042-406 09 20.

 

Hjälp, stöd och information finns även på:

www.kvinnofridslinjen.se (För våldsutsatta, våldsutövare, anhöriga),gratis hjälplinje tel 020-50 50 50

www.terrafem.org (Hjälp och stöd på andra språk), gratis hjälplinje    tel 020-52 10 10

www.tjejjouren.se (För ungdomar)

www.tuvaforum.se (Information, råd och stöd)

www.dinarattigheter.se (Om hedersrelatiorat våld)

 

 

 

 

Webbredaktör: crn
Sidan ändrad: 2019-03-18

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se