Bjuvs kommuns logga

Förskola

Välkommen till våra förskolor.

I Bjuvs kommun finns 15 kommunala förskolor, två privata förskolor och en dagbarnvårdare.

Förskolorna finns i Ekeby, Billesholm och Bjuv.

Ditt barn har rätt till plats i förskolan från dagen då barnet fyller 1 år och till dagen barnet börjar i förskoleklass.

Här finns mer information om förskolan:

1.sök plats i förskola

Ditt barn har rätt till plats i förskola

från dagen då barnet fyller 1 år

och till dagen barnet börjar i förskola.

Ditt barn kan få en plats i förskolan om du:

- arbetar eller studerar

- är föräldraledig

-söker arbete


Om du arbetar eller studerar
får ditt barn får gå i förskolan så många timmar
som du behöver för ditt arbete eller dina studier.

Om du söker arbete eller är föräldraledig
får ditt barn gå 15 timmar per vecka i förskolan.

Du söker om plats till förskolan i vår e-tjänst
på internet.
När du har skickat in din ansökan om plats
har du rätt att få plats till ditt barn
inom 4 månader.

Söka förskola i vår e-tjänst

Alla barn som är 3 - 5 år gamla
har rätt att gå i förskola 15 timmar per vecka.
Det kallas allmän förskola.
Den allmänna förskolan kostar inget.

Den allmänna förskolan har lov och studiedagar
som den vanliga skolan.
Då är barnet ledigt från allmänna förskolan.

Du kan anmäla ditt barn till allmän förskola
från 1 september det år ditt barn fyller 3 år.
Om ditt barn redan har en plats i förskolan
kan du ändra den till en plats i allmän förskola.

Du söker om plats till allmänna förskolan
i vår e-tjänst på internet.

Om ditt barn har allmän förskola
och du vill att barnet ska ha plats i vanliga förskolan
ska du anmäla det också i vår e-tjänst.

Sök allmän förskola

När du har skickat in din ansökan om plats
får ditt barn en plats i kön till förskolan.
Platserna delas ut från hur länge
ett barn har stått i kön.

Men det finns också andra regler
som bestämmer hur vi delar ut platserna:

 • Barn som har fått förtur
  Kommunen kan besluta att
  ett barn behöver förtur till en plats i förskolan.
  Det kan till exempel vara
  ett barn som har särskilda behov.
 • Syskonförtur

Syskonförtur betyder att om ett syskon till barnet
går på förskolan,
får barnet förtur till en ledig plats på den förskolan.

Önskad förskola

Om det inte finns plats
på den förskola du har önskat för ditt barn
får barnet en plats på en annan förskola
som ligger så nära ert hem som möjligt.

Du får information från oss när vi har en plats
för ditt barn i förskolan.
Vi skickar informationen till dig
via sms, e-post eller vanligt brev.

Du måste svara ja eller nej inom 10 dagar.
Om ni är två vårdnadshavare för barnet
måste båda svara.

Du kan svara via internet i vår e-tjänst.
För att använda e-tjänsten måste du ha bank-id.
Du kan också svara på en blankett.
Blanketten och vår e-tjänst hittar du på denna länk:

Ansöka om plats i förskola, tacka ja/nej till plats

När du har sagt ja till en plats i förskolan
skickar vi en bekräftelse till dig.
Bekräftelsen är information om vilket datum
ditt barn kan börja på förskolan.

Innan barnet börjar på förskolan
Innan ditt barn börjar
ska du ge oss information om vilka tider
som barnet behöver vara på förskolan.

Du ska också ge oss information
om familjens inkomster.
Det kan du göra på internet i vår e-tjänst.
För att använda e-tjänsten måste du ha bank-id.
Du kan också svara på en blankett.
Blanketten och vår e-tjänst hittar du på denna länk:

Ansöka om plats i förskola

Kom ihåg att om familjens inkomster blir ändrade
efter att barnet börjat på förskolan,
måste du informera oss om det.

Förskolan skickar mer information till dig
innan barnet ska börja hos dem.
Om du har frågor om förskolan
ska du kontakta förskolan.

Om du säger nej till en plats på förskolan
tar vi bort din ansökan.
Ditt barn står då inte längre i kö för att få en plats.

Om du vill ha en plats till ditt barn i förskolan
måste du göra en ny ansökan
när barnet behöver en plats.

Om du inte svarar inom 10 dagar
när vi skickat information om att ditt barn
har fått en plats på en förskola

tar vi bort din ansökan.

Ditt barn står då inte längre i kö för att få en plats.

Om du vill ha en plats till ditt barn i förskolan

måste du göra en ny ansökan

när barnet behöver en plats.

Två saker påverkar hur mycket förskolan
för ditt barn kostar:

 • Familjens inkomst
 • Hur många av familjens barn som går i förskola
  eller är på fritidshem

Om familjens inkomst är mer än 50 340 kronor per månad
måste familjen betala maxtaxa för barnet på förskolan.
Maxtaxa är så mycket som det max kan kosta.
Maxtaxan för 1 barn i förskolan är 1 572 kronor per månad.

Om familjens inkomst är mindre än 50 340 kronor per månad
är avgiften för 1 barn i förskolan 3% av inkomsten.

I den här tabellen kan du se hur mycket det kostar:

Gör en begriplig tabell av detta

Barn 1, 3% av inkomsten men max 1 572 kronor/månad

Barn 2, 2% av inkomsten men max 1 048 kronor/månad

Barn 3, 1% av inkomsten men max 524 kronor/månad

Barn 4, Ingen avgift


Du betalar ingen av gift för allmän förskola.

Mer information om allmän förskola hittar längre

upp under:

2. Vad är allmän förskola?

Många barn har särskilda behov

Många barn har särskilda behov.
Det kan till exempel vara fysiska
eller psykiska svårigheter som gör att barnet
behöver extra stöd i förskolan.
Vi försöker då hitta en förskola som passar
för det ditt barn behöver.

Behov av förskola på andra tider

Många förskolor är öppna klockan 06.00 – 18.00.
Men en del familjer behöver förskola på andra tider.
Andra tider kallas obekväm tid.

I Bjuvs kommun är Almlidens förskola i Bjuv öppen
klockan 05.00-06.00 och klockan 18.00-23.30
för både förskolebarn och fritidsbarn.
I Billesholm är Ekebackens förskolor öppen
klockan 05.00-06.00.

Om du behöver förskola på obekväm tid
kontakta ansvarig rektor Helena Nilsson
telefon 042-458 56 92.

Om du vill att ditt barn ska sluta i förskolan
måste du anmäla det till oss.

Du kan anmäla det på internet i vår e-tjänst.
För att använda e-tjänsten måste du ha bank-id.
Du kan också svara på en blankett.

Blanketten och vår e-tjänst hittar du på denna länk:

Uppsägning allmän förskoleplats

Om ni är två vårdnadshavare för barnet
måste båda skriva under anmälan om
att ni säger upp platsen för ert barn i förskolan.

Uppsägningstiden är en månad från att ni anmält
att ni säger upp platsen.
Det betyder att ni måste betala avgiften den tiden.
Kom därför ihåg att säga upp platsen i god tid.

Lättläst - startsida

Senast publicerad: