Kommunal anslagstavla

Varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. På anslagstavlan hittar du:

  • Tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
  • Tillkännagivanden av justerade protokoll senast två dagar efter att protokollet justerats
  • Protokoll från kommunfullmäktige och nämndernas sammanträden
  • Upplysningar om hur beslut kan överklagas till förvaltningsrätten, se information under dokument här intill.

Protokollen förvaras hos respektive nämnds förvaltning.

Hur man överklagar

Kungörelser:

Omhändertagna fordon 20-09-09PDF

Omhändertagna fordon 20-10-16PDF

Byggnadsnämndens antagandeprotokoll:
Det finns inga för tillfället


Kommunfullmäktige sammanträder: torsdagen den 26 november kl 19.00 i Foodhills samlingslokal Billesholmsvägen 4 i Bjuv.

Kallelser kommunfullmäktige


Justerade protokoll:

Protokoll kommunfullmäktige

Datum för sammanträde: 2020-10-29

Anslaget från och med: 2020-11-06

Anslaget till och med: 2020-11-30

Protokoll kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2020-11-11

Anslaget från och med: 2020-11-17

Anslaget till och med: 2020-12-09

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2020-10-14

Anslaget från och med: 2020-10-15

Anslaget till och med: 2020-11-06


Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2020-10-28

Anslaget från och med: 2020-10-29

Anslaget till och med: 2020-11-20

 

Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2020-11-04

Anslaget från och med: 2020-11-05

Anslaget till och med: 2020-11-27

Protokoll kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt

Datum för sammanträde: 2020-10-28

Anslaget från och med: 2020-10-30

Anslaget till och med: 2020-11-24

 

Protokoll kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt

Datum för sammanträde: 2020-11-18

Anslaget från och med: 2020-11-23

Anslaget till och med: 2020-12-28

Protokoll barn- och utbildningsnämnden

Datum för sammanträde: 2020-10-28

Anslaget från och med: 2020-11-05

Anslaget till och med: 2020-11-27


Barn- och utbildningsnämnden, sekretess

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:


Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2020-10-21

Anslaget från och med: 2020-10-28

Anslaget till och med: 2020-11-19


Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sekretess

Datum för sammanträde: 2020-10-21

Anslaget från och med: 2020-10-28

Anslaget till och med: 2020-11-19

Protokoll byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2020-10-22

Anslaget från och med: 2020-10-28

Anslaget till och med: 2020-11-19

Protokoll tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2020-10-22

Anslaget från och med: 2020-10-29

Anslaget till och med: 2020-11-19

Protokoll vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2020-10-08

Anslaget från och med: 2020-10-09

Anslaget till och med: 2020-10-30


Protokoll vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2020-11-09

Anslaget från och med: 2020-11-10

Anslaget till och med : 2020-12-02


Protokoll överförmyndarnämnden

Datum för sammanträde:

Anslaget från och med:

Anslaget till och med:

Protokoll Söderåsens samordningsförbund

Datum för sammanträde: 2020-10-13

Anslaget från och med: 2020-10-21

Anslaget till och med: 2020-11-11