Bjuvs kommuns logga

Civilt försvar

Du är en del av det civila försvaret. Det civila försvaret består av myndigheter, kommuner, regioner, företag, organisationer och privatpersoner som tillsammans stärker landets motståndskraft vid krigsfara eller krig. Detta innebär att alla har ett ansvar att försvara Sverige och bidra efter sin förmåga.

Civilt försvar handlar om hela samhällets förmåga att skydda civilbefolkningen vid krigsfara och krig. Det kan vara att se till att sjukvården fungerar, liksom mattransporter, vattenförsörjning och barnomsorg. För att samhället ska fungera så bra som möjligt behöver människor gå till jobbet. Därför behöver förskolor och skolor vara öppna. Det handlar om att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och upprätthålla en nödvändig försörjning. En uppgift för det civila försvaret är att stödja Försvarsmakten, exempelvis med sjukvård till skadade soldater och med transporter.

Civilt försvar + militärt försvar = totalförsvar

Totalförsvaret är det civila och militära försvaret tillsammans. Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Tillsammans försvarar vi inte bara vårt lands gränser och vårt territorium, utan också alla värderingar som ligger till grund för vårt samhälle. Att försvara Sverige är ett ansvar för hela samhället. Därför måste vi alla hjälpas åt. Vi som bor i Sverige och vår gemensamma motståndskraft, är grunden i totalförsvaret.

Läs mer om civilt försvar och totalförsvar på msb:s hemsida.

Civil beredskap

Senast publicerad: