Bjuvs kommuns logga

Trygghetsvärdar - en del av kommunens brottsförebyggande arbete

Trygghetsvärdarna i Bjuvs kommun arbetar för trygghet i offentlig miljö och brottsförebyggande mot skadegörelse- och narkotikabrott.

Trygghetsvärdarna arbetsleds av kommunens trygghetssamordnare och har regelbunden kontakt med polis, socialtjänst, skola, nattvandrarna och fritidsgårdarna i kommunen. Trygghetsvärdarnas arbete kretsar kring att skapa aktuella lägesbilder för kommunen och arbeta utefter dessa. Det kan röra sig om platser där det förekommit skadegörelse, inbrott eller där kommuninvånare känner sig otrygga. Trygghetsvärdarnas uppgift blir då att röra sig i området och samtala med människorna som rör sig där.

Trygghetsvärdarna arbetar huvudsakligen kväll och tidig natt. Samtliga trygghetsvärdar har genomgått en HLR-utbildning och i deras bil finns hjärtstartare, första hjälpen-väska samt brandsläckare.

Trygghetsvärdarna pratar gärna med dig som känner dig otrygg eller om du har tips på områden där du tycker att det behövs mer vuxennärvaro.

Du ska alltid ringa 112 vid pågående brottslighet eller vid livsfara.

En del av kommunens brottsförebyggande arbete

Kommunens trygghetsvärdar arbetar för att öka tryggheten, minska brottsligheten och förebygga oönskade händelser.

Genom trygghetsvärdarna ökar kommunen sin närvaro i det offentliga rummet, varje dag får vi en uppdaterad lägesbilden över vad som sker i kommunen, vilket innebär att vi snabbare kommer att kunna göra insatser där det behövs.

En trygghetsvärd är kommunanställd person som genom sin närvaro på strategiska platser inom kommunen verkar för att öka tryggheten, minska brottsligheten och förebygga oönskade händelser. En trygghetsvärd har inga befogenheter att omhänderta eller avvisa personer men kan vid behov tillkalla polis, väktare, ambulans eller räddningstjänst.

Socialt stöd för barn, unga och familjer

Barn och unga har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden. Du som är förälder, barn eller ung kan vända dig till oss om du behöver råd och stöd antingen för dig själv eller för hela din familj. Läs om socialt stöd till barn, unga och familjer.

Kontakta trygghetsvärdarna

Telefon: Ahmad Ayyad 0730-462351 eller Cam Eliasson 0730-466697

e-post: ahmad.ayyad@bjuv.se eller cam.eliasson@bjuv.se

Följ oss på Instagram: trygghetsvardarbjuv

Cam och Ahmad januari 2024

Senast publicerad: