Bjuvs kommuns logga

Socialtjänst barn, unga och familj

Vi arbetar för att barn och unga får det stöd och skydd som dom behöver.

Barn och unga har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden. Du som är förälder, barn eller ung kan vända dig till oss om du behöver råd och stöd antingen för dig själv eller för hela din familj. Tillsammans försöker vi hitta det som kan hjälpa dig på bästa sätt.

Vill du ansöka om stöd till dig själv eller någon i din familj kontakta mottagningen på telefon: 042-458 55 60 så hjälper socialsekreterarna dig vidare.

Arbetar du med barn och unga och misstänker att ett barn far illa ska du göra en anmälan till socialtjänsten. Är du privatperson och misstänker att ett barn far illa kan och bör du göra en anmälan.

E-tjänst anmälan om misstanke barn som far illa

Mer information och kontaktuppgifter

Syftet med en utredning är att ta reda på vilket stöd som behövs för att barnets behov av trygghet och skydd tillgodoses.

Mer information

När någon i familjen mår dåligt eller har det svårt påverkas hela familjen. Det kan vara svårt att lösa problemen på egen hand.

Mer information om det stöd som finns

Bjuvs kommun har avtal med Maria Skåne Nordväst i Helsingborg. Maria Nordväst erbjuder rådgivning och behandling för dig som är under 25 år och har problem med alkohol eller andra droger.

Hos Maria Nordväst kan du få ett samlat stöd av familjebehandlare, kurator och psykiatrisjuksköterska.

Du som är anhörig eller närstående till en ung person med substansbruk av alkohol eller andra droger kan också få råd och stöd.

För att komma i kontakt med Maria Nordväst Skåne för råd och stöd, ring deras mottagningstelefon på 042-406 30 80 eller kom på deras drop in-tid måndagar 16.00-19.00.

Maria Skåne Nordväst - mottagning för unga under 25 år.

Region Skånes information om drogmissbruk

Bjuvs kommun har från årsskiftet 2023/2024 inte längre någon egen familjerätt.

Bjuvs kommun har avtal med familjerättsenheten i Helsingborg, som hanterar alla familjerättsliga frågor åt Bjuvs medborgare.

På familjerätten kan du få hjälp eller rådgivning om frågor som rör separation, skilsmässa, vårdnad, boende och umgänge, faderskap samt adoptioner.

Rådgivningen är kostnadsfri.

Familjerätten i Helsingborg

Familjehemsföräldrar är viktiga personer för barnets utveckling och framtid. Är du intresserad av att bli familjehem kan du testa dig själv och anmäla intresse via FamiljehemSverige (klicka på bilderna så kommer du vidare.

Mer information

familjehem testa dig
familjehem anmäl intresse

Kontakt

Bjuvs kommun
Kontaktcenter
042-458 50 00
info@bjuv.se

Socialtjänst barn, unga och familj

Mottagning, anmälan och ansökan gällande barn och unga, telefon 042-458 55 60.

E-tjänst för anmälan om misstanke att barn far illa OBS: e-tjänsten ska du endast använda under kontorstid helgfri vardag mellen klockan 08:00-16:30. Andra tider, såsom kvällar och helger, ringer du till socialjouren telefon 042-10 68 69.

Social jour (kvällar, helger)
042-10 68 69 eller via 112 som kopplar till social jour.

Vid akuta och livshotande tillstånd ring alltid 112.

Besöksadress socialtjänst barn, unga, familj
Socialförvaltningen
Almliden
Almgatan 2
267 38 Bjuv

Postadress
Socialförvaltningen
Barn, unga och familj
Box 501
267 25 Bjuv

Senast publicerad: