Patientnämnden

Inte nöjd med vården? Dina synpunkter kan göra vården bättre.

Om du känner att du inte fått rätt vård eller inte har blivit bemött på ett bra sätt kan du lämna dina synpunkter och klagomål på det du har varit med om. Det kan även dina närstående göra men behöver då få ett samtycker från dig.

Flera olika sätt

  • Prata med personalen eller chefen för verksamheten.
  • Kontakta Patientnämnden Skåne. Du behöver inte först ha haft kontakt med verksamheten där du har fått vård.
  • Vissa händelser kan du anmäla direkt till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Patientnämnden Skåne

  • är en självständig instans, som det inte kostar något att kontakta
  • kan ge dig stöd att framföra synpunkter eller klagomål och att få den besvarad
  • tar emot synpunkter och klagomål bland annat på kommunal hälso- och sjukvård, samt den allmänna omvårdnad som ges i samband med denna
  • ska inte avgöra om vården har gjort rätt eller fel
  • återkopplar dina synpunkter och klagomål till vården och de förtroendevalda
  • kan ge dig information om dina rättigheter och råd om vilka andra myndigheter du kan kontakta eller eventuellt anmäla till

Patientskadeförsäkringen

Om du drabbas av en skada som skett inom vården i samband med undersökning, vård eller behandling, kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Du kan få ersättning för lidande, extra kostnader eller en bestående skada När man inte får ersättning beror det oftast på att skadan inte hade kunnat undvikas.

Du kan läsa mer i Patientskadelagen. Försäkringarna är obligatoriska för alla som ger vård eller tillverkar läkemedel.

Informationsfilm

Kontakta Patientnämnden Skåne

Du kan kontakta nämnden genom 1177.se. Du behöver logga in med bank-ID och i e-tjänsten välja Patientnämnden. Fyll i Blanketten för klagomål/synpunkter till Patientnämnden och skicka in blanketten till Patientnämnden.

Du kan också kontakta Patientnämnden via brev, telefon eller e-post. Väljer du att mejla in din synpunkt - tänk på att inte skicka med dina personuppgifter eller andra sekretessbelagda uppgifter.

077-011 00 10

Telefontid vardagar 09.00-12.00.