Bjuvs kommuns logga

Patientnämnden

Inte nöjd med vården? Dina synpunkter kan göra vården bättre.

Om du känner att du inte fått rätt vård eller inte har blivit bemött på ett bra sätt kan du lämna dina synpunkter och klagomål på det du har varit med om. Det kan även dina närstående göra men behöver då få ett samtycker från dig.

Flera olika sätt

  • Prata med personalen eller chefen för verksamheten.
  • Kontakta Patientnämnden Skåne. Du behöver inte först ha haft kontakt med verksamheten där du har fått vård.
  • Vissa händelser kan du anmäla direkt till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Patientnämnden Skåne

  • är en självständig instans, som det inte kostar något att kontakta
  • kan ge dig stöd att framföra synpunkter eller klagomål och att få den besvarad
  • tar emot synpunkter och klagomål bland annat på kommunal hälso- och sjukvård, samt den allmänna omvårdnad som ges i samband med denna
  • ska inte avgöra om vården har gjort rätt eller fel
  • återkopplar dina synpunkter och klagomål till vården och de förtroendevalda
  • kan ge dig information om dina rättigheter och råd om vilka andra myndigheter du kan kontakta eller eventuellt anmäla till

Patientskada

Patientskada är en personskada som uppstått genom någon av de situationer som beskrivs i 6 § patientskadelagen enligt följande:

1. Undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
2. Fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning
3. Felaktig diagnos
4. Överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
5. Olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
6. Ordination av läkemedel i strid med föreskrifterna

Kommuner kan bedriva hälso- och sjukvård exemplevis som så kallad hemsjukvård, i äldreboende, enligt socialtjänstlagen, i habiliteringsverksamhet och inom ramen för elevhälsan. Patientförsäkringen gäller ofta även när en utförare utför hälso- och sjukvården på kommunens uppdrag.

Du som drabbats av en patientskada vid hälso- och sjukvård hos Bjuvs kommun har möjlighet att vända dig direkt till vårt försäkringsbolag Kommunassusrans med en skadeanmälan genom att fylla i blanketten och skicka in den till Kommunassurans. Du har också möjlighet att be kommunen att hjälpa dig med att anmäla skadan.

Skadeanmälan (ifylld blankett) kan skickas till följande adress:

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Göran Olsgatan 1
211 22 Malmö

skador@ksfab.se
Telefon 040-611 22 00

Du kan läsa mer i Patientskadelagen. Försäkringarna är obligatoriska för alla som ger vård eller tillverkar läkemedel.

Informationsfilm

Kontakta Patientnämnden Skåne

Du kan kontakta nämnden genom 1177.se. Du behöver logga in med bank-ID och i e-tjänsten välja Patientnämnden. Fyll i Blanketten för klagomål/synpunkter till Patientnämnden och skicka in blanketten till Patientnämnden.

Du kan också kontakta Patientnämnden via brev, telefon eller e-post. Väljer du att mejla in din synpunkt - tänk på att inte skicka med dina personuppgifter eller andra sekretessbelagda uppgifter.

077-011 00 10

Telefontid vardagar 09.00-12.00.

Senast publicerad: