Bjuvs kommuns logga

Klagomål och synpunkter på Socialförvaltningen

Här kan du lämna klagomål eller andra synpunkter på socialtjänstens arbete. För att kunna utveckla vårt arbete är åsikter och upplevelser av vårt arbete viktiga för oss. Synpunkter kan exempelvis vara beröm eller förslag.

Det finns olika sätt att lämna klagomål eller synpunkter på Socialtjänstens arbete.

Alla klagomål och synpunkter som registreras hamnar hos ansvarig chef som utreder och beslutar om eventuella åtgärder.

Oavsett hur du väljer att skicka in ditt klagomål eller synpunkt kommer den att registreras digitalt och hanteras. Lämnar du dina kontaktuppgifter kommer även dessa uppgifter att registreras. Du kan välja att vara anonym men då har vi inte möjligheten att ta kontakt med dig efteråt.

Vill du överklaga ett beslut som du inte är nöjd med? Här hittar du mer information om hur du gör.

Senast publicerad: