Bjuvs kommuns logga

Kommunala Handikapprådet

Kommunala handikapprådet (KHR) tar till vara intresset hos personer med funktionsnedsättning. Rådet fungerar som språkrör för gruppen.

Kommunala handikapprådet svarar på remisser från kommunens nämnder och förvaltningar. Med remiss menas möjlighet att ha synpunkter på ett förslag innan det är helt färdigt.
Rådet tar även upp egna frågor som är av intresse för personer med funktionsnedsättning och fungerar som forum för gruppens intressen.

Kommunala handikapprådet är till exempel med och påverkar:

• Kommunens översiktsplan
• LSS-boende. Lagen om stöd och service, LSS, ger personer med stora funktionsnedsättningar möjlighet att leva som andra.
• Tillgänglighetsfrågor. Stadens utomhusmiljö ska vara tillgänglig för alla även för de som har nedsatt hörsel, syn eller andra funktionsnedsättningar som gör det svårt att ta sig fram i staden.

Kommunala handikapprådet består av:

• representanter från Reumatikerförbundet
• representanter från SRF, Synskadades riksförbund
• representanter från RTP, Personskadeförbundet
• representanter från PSO, Psoriasisförbundet
• representanter från DHR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
• representanter från NHR, Neuroförbundet, Bjuvs handikappförening
• representanter från HRF, Hörselskadades riksförbund
• politiker från kommunstyrelsen
• politiker från kultur- och fritidsnämnden
• politiker från barn- och utbildningsnämnden
• politiker från samhällsutvecklingsenheten
• politiker från vård- och omsorgsnämnden.

Rådet hanterar generella frågor som rör gruppen. De tar inte upp enskilda personers ärenden. Kommunala handikapprådet ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att genom sina representanter kommunicera med kommunens politiker.

Kontakt

Bjuvs kommun

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se

Senast publicerad: