Bjuvs kommuns logga

Aktuellt för dig som är anhörig

Nedan hittar du våra olika aktiviteter.

Boka en "walk and talk" - en skön promenad samtidigt som du kan prata om precis vad du vill.

Anhörigutbildning - för dig som står nära någon med demenssjukdom/kognitiv sjukdom

Kognitiva teamet i Bjuvs kommun informerar om:

Utbildningen är på tre tillfällen och tar bland annat upp:

Bemötandestrategier, kognitiva hjälpmedel, kommunikation, vilka insatser som finns i kommunen och information från Överförmyndarenheten.

Bok

Datum, tid och plats:

16 maj 17:30 – 19:30

23 maj 17:30 – 19:30

30 maj 17:30 – 19:30

Vi ses på Solträffen, Postgatan 1 a i Bjuv (sidan om Solklart Vård)

Anmälan:

Utbildningen är kostnadsfri men anmälan krävs, då antal platser

är begränsade. Sista anmälningsdagen är 2 maj.

Vid frågor och anmälan, ring eller mejla anhörigstödet:

Klick här för digital anmälan

telefon: 042 – 458 54 09

anhorigstod@bjuv.se

Arrangör:

Anhörigkonsulent Linda Sörensen

Välkommen på en föreläsning om mat och kärlek!

Tareq Taylor har en livslång och passionerad kärlek till mat.

Följ med Tareq på hans livsresa i matens universum, där mat och kärlek ständigt möts och förenas.

Mer personligt än så här blir det inte!

Tareg 1

Den: 29 augusti 2024

Kl. 17:15 – 18:00 Dörrarna öppnas och möjlighet till att köpa fika finns.

Kl. 18:00 – 19:00 Föreläsning.

Plats: Restaurang Ärtan (Foodhills lokaler), Billesholmsvägen 4 i Bjuv

Anmälan krävs, då det är begränsat med platser. Sista anmälan den 22/8.

Digital anmälan: klicka här på länken

Arrangör: Hälsofrämjande och förebyggande verksamhet Omsorg i Bjuv

telefon: 042 – 458 51 26

Mindfulness

För dig som är över 18 år och ger stöd och hjälp till en närstående som på grund av ålder, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att klara sig själv. Anhöriga från hela Sverige är välkomna att delta.

 

Anmälan görs till respektive ledare senast
dagen innan. Vi träffas digitalt, länk skickas till din mejl.

Onsdag 22/5 kl. 16.00-17.00
Anmälan till: sophie.opitz@engelholm.se

 

Anhörigkonsulent

Linda Sörensen

042 458 54 09

anhorigstod@bjuv.se

Senast publicerad: