Bjuvs kommuns logga

Information till leverantör

Bjuvs kommun har infört valfrihet för serviceinsatserna städ, inköp och tvätt inom hemtjänsten enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV).

Leverantörer som är intresserade är välkomna att ansöka om godkännande till kommunen. Information, villkor och blanketter om hur man går tillväga samt vilka krav som ställs finns nedan. Utöver ansökan ska verksamhetsprofilen fyllas i och skickas in gärna via e-post, använd mallen nedan.

Uppdraget och omfattningen
De personer som via biståndsbeslut är beviljade serviceinsatserna städ, inköp och tvätt har möjlighet att välja mellan privat och kommunal leverantör för dessa insatser. Endast godkända leverantörer får utföra biståndsbedömda serviceinsatser. Leverantören är beroende av den enskildes aktiva val. Kommunen kan inte garantera några uppdrag.

Tilläggstjänster
Du som leverantör har även möjlighet att erbjuda tilläggstjänster som inte ingår i biståndsbeslutet. Faktureringen av tilläggstjänster ska ske direkt till den enskilde. Kommunen ansvarar inte för tilläggstjänsterna.

Principer för ersättning
Ersättningsnivån är lika för alla leverantörer och beslutas av Vård- och omsorgsnämnden. Se mer i Principer för ersättning Pdf, 88 kB. (pdf, nytt fönster).

Lagar, föreskrifter, tillsynsmyndigheter samt länkar
Valfrihet i hemtjänst inom kommunal verksamhet styrs av olika lagar och föreskrifter. Här följer en sammanställning av lagar, tillsynsmyndigheter samt viktiga länkar inom verksamhetsområdet.

Dokumentation och redovisning
Månadsvis ska en redovisning av utförd tid skickas till kommunen. Leverantören ska tillsammans med den enskilde anteckna antalet utförda timmar per månad. Vidare ansvarar verksamheten för att dokumentera och upprätta genomförandeplan samt dokumentar händelser av vikt och avvikelser från uppgjord planering i genomförandeplanen.

Använd följande mallar:

Förbindelse
Leverantören ska sörja för att all personal undertecknar en förbindelse om sekretess och tystnadsplikt samt gåvor och mutor. Använd blanketterna:

Uppföljningar
Uppföljningar av leverantörernas verksamhet, som till exempel kundundersökningar, redovisas årligen och är offentliga på kommunens hemsida.

Frågor och mer information
Kontakta LOV-kontakten via kommunens växel 042- 458 50 00.

Kontakt

LOV- frågor

Frågor avseende LOV i allmänhet
lov-kontakt@bjuv.se

Frågor avseende uppdraget med serviceinsatser
lov-kontakt@bjuv.se

Senast publicerad: