Bjuvs kommuns logga

  Missnöjd med beslut

  Om du inte är nöjd med ett beslut som du fått har du rätt att överklaga det.

  Överklagan görs skriftligt och ska ha inkommit till beslutsfattande myndighet senast tre veckor efter det att du fått beslutet.

  Det skriftliga överklagandet ska alltid skickas med brev eller lämnas till den myndighet som fattat beslutet.

  Det skriftliga överklagandet ska innehålla:
  1.   Datum
  2.   Ditt namn
  3.   Din adress
  4.   Ditt telefonnummer
  5.   Din underskrift
  6.   Vilket beslut du överklagar
  7.   Varför du tycker att beslutet är fel
  8.   Vilket beslut du tycker är rätt

  Vad händer när vi får ditt överklagande?
  1.   Vi kontrollerar om överklagande kommit in i rätt tid
        (senast tre veckor efter att du fått beslutet).
  2.   Vi bestämmer om beslutet ska omprövas
  3.   Om vi bestämmer att beslutet inte kommer att omprövas skickas din överklagan vidare till förvaltningsrätten.

  Om du undrar över något ska du vända dig till din handläggare.

  Postadressen är:
  Almliden
  Socialtjänsten, Barn och unga
  Beslutsfattarens namn
  Box 504
  267 25 BJUV

  Besöksadressen är:
  Almliden
  Almgatan 2
  BJUV

  Bjuvs kommun
  Kontaktcenter
  042-458 50 00
  info@bjuv.se

  Senast publicerad: 08 juni 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här