Bjuvs kommuns logga

HÄLSOSAMTAL 65+

Det finns mycket att göra för att påverka sin hälsa och minska risken olyckor. Vi berättar om vilka stöd och aktiviteter som finns och vilken hjälp du kan få.

Välkommen till höstens hälsosamtal

Att vara aktiv och känna trygghet i sin vardag är viktigt för hälsa och välmående. Det finns mycket du kan göra för att påverka din hälsa och minska risken att drabbas av olyckor som till exempel fallskador.

Därför erbjuder Hälsofrämjande och Förebyggande verksamhet i Bjuvs kommun Hälsosamtal - en träff med samtal och föreläsning om hälsa och hälsofrämjande insatser.

anneli

Ämnen vi tar upp

  • Tips för en aktiv och säker vardag
  • Rörelse och aktivitet för att förebygga fall
  • Bra mat för dig som senior
  • Råd om var du vänder dig för att få stöd och hjälp

Du är välkommen till något av följande tillfälle:

17/10 klockan 13.30 Skrombergaträffen, Ekeby

21/11 klockan 13.30 Solträffen, Bjuv

5/12 klockan 13.30 Församlingshemmet, Billesholm

Bokning behöver ske tre vardagar innan.

Hälsosamtalen beräknas till ca 90 - 120 minuter och kostar ingenting. Vi bjuder på enkel fika.

Välkommen att boka dig på 042 – 458 51 26, anneli.larsson2@bjuv.se

Seniorhälsoskolan – start i oktober i Bjuv

Är du 60+ eller äldre kan du vara med i Seniorhälsoskolan.

Vi utgår från "Hälsoguiden - för ett hälsosamt åldrande", av Riksföreningen äldres hälsa. Här går vi igenom; värdet av ett aktivt liv, lustfyllda och värdefulla måltider, att ta hand om sig själv, att hantera känslor och bryta ofrivillig ensamhet. Aktiviteterna är inriktade på balans, rörelse, dans och skapande aktiviteter.

 

 

seniorhälsoskola

Seniorhälsoskolan pågår i åtta veckor då träffas vi två gånger i veckan (onsdag och fredag förmiddag) och är öppen för dig som är bosatt i Bjuvs kommun. Deltagandet i Seniorhälsoskolan är kostnadsfritt men kräver engagemang och närvaro.

För mer information och anmälan kontakta seniorhälsokonsulent Anneli Larsson.

042 - 458 51 26 eller

e-post: anneli.larsson2@bjuv.se

Seniorhälsoskolan i Bjuvs kommun är ett samarbete mellan Hälsofrämjande-och förebyggande verksamhet i Bjuv, Bjuvs församling samt studieförbundet Medborgarskolan Syd i Helsingborg.

Senast publicerad: