Bjuvs kommuns logga

  Avgifter

  I kommunen erbjuds en rad tjänster och insatser. För insatserna tar kommunen ut en omsorgsavgift. Vad avgiften blir regleras utifrån vilken typ av insats det handlar om och hur omfattande insatsen är.

  Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och baseras på prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet fastställs av regeringen och justeras varje år.

  Det är vilken hjälp du får och hur omfattande insatsen är som avgör hur mycket du ska betala. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler, så att du får rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

  Så räknas din avgift ut

  1. När du har blivit beviljad en eller flera insatser räknar kommunens avgiftshandläggare ut den avgift du ska betala till kommunen.
  2. Du får därefter ett skriftligt avgiftsbeslut som kan överklagas. Avgifterna beräknas utifrån inkomstuppgifter, förbehållsbelopp, högkostnadsskydd (maxtaxa) samt insatsens omfattning.

  Mer information

  I broschyren Avgifter 2020PDF (PDF öppnas i nytt fönster) finns utförlig förklaringar till förbehållsbelopp, högkostnadsskydd, beräkningen av din avgift samt aktuella belopp.

  Aktuella avgifter i Bjuvs kommun 2020

  Omvårdnadsavgift
  i särskilt boende och hemtjänst

  Högst 2 125 kronor / månad

  Trygghetslarm, utan hemtjänst

  Högst 304 kronor / månad

  Korttidsboende

  Högst 211 kronor / dygn

  Hemsjukvårdsavgift

  Högst 175 kr / månad

  Hjälpmedelsutprovning

  Högst 175 kr / månad

  Hjälpmedelsabonnemang

  Högst 60 kr / månad

  Hämtning av hjälpmedel

  304 kr / tillfälle

  Avlösning

  Kostnadsfritt upp till 12 timmar / månad,
  därefter 304 kr / timme, dock högst
  2 125 kr / månad.

  Måltider


  Frukost

  22,50 kr / portion

  Middag

  50 kr / portion

  Eftermiddagskaffe

  5 kr / portion

  Kvällsmat

  22,50 kr / portion

  Alla måltider i särskilt boende

  3 000 kr / månad

  Middag i ordinärt boende

  65 kr / portion

  Kontakt

  Avgiftshandläggare

  Marie Paulsson
  telefon 042- 458 51 21

  info@bjuv.se

  Senast publicerad: 28 maj 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här