Bjuvs kommuns logga

Avgifter

I kommunen erbjuds en rad tjänster och insatser. För insatserna tar kommunen ut en omsorgsavgift. Vad avgiften blir regleras utifrån vilken typ av insats det handlar om och hur omfattande insatsen är.

Avgifterna regleras i socialtjänstlagen och baseras på prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet fastställs av regeringen och justeras varje år.

Det är vilken hjälp du får och hur omfattande insatsen är som avgör hur mycket du ska betala. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler, så att du får rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Så räknas din avgift ut

  • När du har blivit beviljad en eller flera insatser räknar kommunens avgiftshandläggare ut den avgift du ska betala till kommunen.
  • Du får därefter ett skriftligt avgiftsbeslut som kan överklagas. Avgifterna beräknas utifrån inkomstuppgifter, förbehållsbelopp, högkostnadsskydd (maxtaxa) samt insatsens omfattning.

Mer information

I broschyren Avgifter 2024 Pdf, 422 kB. (PDF öppnas i nytt fönster) finns utförlig förklaringar till förbehållsbelopp, högkostnadsskydd, beräkningen av din avgift samt aktuella belopp.

Aktuella avgifter i Bjuvs kommun 2024

Omvårdnadsavgift
i särskilt boende och hemtjänst

Högst 2 575 kronor / månad

Trygghetslarm, utan hemtjänst

Högst 368 kronor / månad

Korttidsboende

Högst 265 kronor / dygn

Hemsjukvårdsavgift

300 kr / månad

Hjälpmedelsutprovning

300 kr / månad

Hjälpmedelsabonnemang

75 kr / månad

Hämtning av hjälpmedel

368 kr / tillfälle

Avlösning

Kostnadsfritt upp till 12 timmar / månad,
därefter 368 kr / timme, dock högst
2 575 kr / månad.

Måltider


Frukost

29,25 kr / portion

Middag

65 kr / portion

Eftermiddagskaffe

6,50 kr / portion

Kvällsmat

29,25 kr / portion

Alla måltider i särskilt boende

3 900 kr / månad

 


Kontakt

Avgiftshandläggare

Marie Paulsson
telefon 042- 458 51 21

info@bjuv.se

Senast publicerad: