Bjuvs kommuns logga

Känner du någon som utsätts för våld?

Våld i nära relation kan drabba vem som helst. Ofta är det ni som är nära den drabbade som upptäcker våldet först. Du är oerhört viktig och det bästa du kan göra är att prata med personen.

Att våga fråga är en grundläggande förutsättning för att kunna identifiera och hjälpa en person som befinner sig i en svår situation. Det är vanligt att personer som lever med våld väljer att fortsätta relationen med förövaren, därför ska du våga fråga flera gånger.

Om du misstänker att ett barn far illa eller upplever våld i sin familj är det viktigt att du kontaktar socialtjänstens avdelning för barn, unga och familj. Våldet har direkt betydelse för barnens hälsa och välbefinnande. Du behöver inte veta säkert, din misstanke räcker. Du som arbetar inom myndighet eller verksamhet som rör barn och unga måste enligt lag anmäla misstanke om att ett barn far illa.

Socialtjänst barn, unga och familj

Telefontill mottagning (tar emot anmälan och ansökan gällande barn och unga):
042-458 55 60

E-tjänst för orosanmälan - misstanke om att barn far illa

Social jour (kvällar, nätter och helger)

Telefon: 042-10 68 69

Kvinnofridslinjen

Du som är anhörig, vän eller kollega till någon som utsatts är välkommen att ringa till Kvinnofridslinjen. Kvinnorfridslinjen har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor i Sverige. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Telefon: 020-50 50 50

Panikknapp som tar dig till Bjuvs hemsida

Senast publicerad: