Bjuvs kommuns logga

Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.

Det finns flera syften med patientsäkerhetsberättelsen:

  • Vårdgivaren får bättre kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete.
  • Socialstyrelsen kan lättare utföra sin tillsyn av verksamheten.
  • Det blir enklare att ge andra intressenter tillgång till information, exempelvis allmänheten, patienter, andra vårdgivare och patientorganisationer

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2023 Pdf, 993.7 kB. (öppnas i Pdf format)


Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se

Senast publicerad: