Bjuvs kommuns logga

  Äldreomsorg

  Att åldras är en naturlig del av livet och stöd och omsorg från andra kan då bli nödvändigt för att kunna fortsätta leva ett tryggt och bra liv. Bjuvs kommun erbjuder olika former av stöd och service som ska möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt.

  I Bjuvs kommun ska alla äldre personer ha möjlighet att leva i trygghet med värdighet. Hemtjänst, dagverksamhet, ( för personer med kognitiv svikt) och särskilt boende är exempel på insatser du kan ansöka om.

  Kommunen har det yttersta ansvaret för vård och omsorg om äldre personer som på grund av ålder eller sjukdom behöver hjälp och stöd i sin dagliga livsföring och som inte får sitt behov tillgodosett på annat sätt.

  De lagstiftningar som främst reglerar stödet är:
  • Socialtjänstlagen (SoL)
  • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

  Det övergripande målet är att du som äldre och dina närstående ska kunna lita på att du erbjuds en värdig omsorg och en omvårdnad av hög kvalitet.

  På dessa sidor kan du läsa mer om de insatser som finns att ansöka om och vilket stöd som därmed kan erbjudas.

  Ansök

  Ansökan görs via biståndshandläggare 042- 458 50 00 eller på blanketten Ansökan om insatser inom vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen.

  I menyn till vänster kan du läsa mer om vilka insatser du kan få hjälp med. För att ansöka eller få mer information kontakta biståndshandläggarna.

  Kontakt

  Äldreomsorgen

  Verksamhetschef äldreomsorgen
  Sofia Persson
  telefon 042- 458 55 56
  sofia.persson@bjuv.se

  Biståndshandläggare
  telefon 042-458 50 00
  info@bjuv.se

  Senast publicerad: 28 maj 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här