Bjuvs kommuns logga

Barn i Föräldrars Fokus (BiFF)

Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn?

Bildväljare

Vad är BiFF?

BiFF är en föräldrautbildning som består av pedagogiska inslag och gruppsamtal där fokus i grupperna är barnen och hur de påverkas av att ha föräldrar som befinner sig i en familjerättslig konflikt. Kurstillfällena syftar till att ge kunskap om hur ett stödjande föräldraskap kan se ut för barn som har separerade föräldrar.

Exempel på teman i utbildningen är:

  • Barns behov och situation när föräldrarna inte kommer överens
  • Barns rättigheter
  • Kommunikation

Kursens upplägg

Vi träffas två timmar under tre tillfällen på vardagskvällar, det är inte något krav att båda föräldrarna deltar och mellan grupperna råder sekretess.

Varje grupp leds av två gruppledare som har erfarenhet av arbete med familjer där föräldrarna inte kommer överens.

Kursen är kostnadsfri.

Kursledare
Olivera Markovska
042-458 51 36
olivera.markovska@bjuv.se

Senast publicerad: