Bjuvs kommuns logga

Barn som far illa - Anmälan

Är du orolig för att ett barn far illa eller kan behöva stöd så kan du kontakta socialtjänstens mottagning. Du behöver inte veta eller ha bevis för att barnet far illa. Det räcker att du känner en oro.

På mottagningen arbetar socialsekreterare som tar emot anmälningar och ansökningar gällande barn och unga. Mottagningen är bemannad 08.00-16.30 helgfria vardagar.

Socialsekreterarna sitter ofta upptagna i samtal med barn, unga och föräldrar. Om ingen svarar när du ringer talar du in ett meddelande på telefonsvararen så ringer en socialsekreterare upp fortast möjligt.

Är du privatperson och orolig för ett barn bör du göra en anmälan till socialtjänsten. Som privatperson kan du göra en anonym anmälan. Om du vill vara anonym ska du inte uppge ditt namn när du ringer oss.

Arbetar du med barn och ungdomar har du anmälningsplikt. Det betyder att du enligt lag är skyldig att göra en anmälan till socialtjänsten när du misstänker att ett barn far illa. Anmälningsplikten är personlig vilket innebär att du som är orolig har ett personligt ansvar för att anmälan görs. Har du anmälningsplikt kan du inte vara anonym.

Anmälningsplikten innebär också att du som gjort anmälan är skyldig att lämna ut alla de uppgifter som kan vara av betydelse för en utredning om ett barns behov av stöd och skydd.

Mer information om anmälningsskyldigheten (socialstyrelsen) Pdf, 3 MB.

Skolpersonal, förskolepersonal, fritidspersonal, fritidsgårdspersonal samt personal inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, polismyndigheten, tandvården samt all annan verksamhet som rör barn och unga. Anmälningsplikten gäller både för privat- och offentligt anställda.

När en anmälan kommer in till socialtjänsten ska en så kallad förhandsbedömning göras. Det betyder att socialtjänsten bedömmer och fattar beslut om en utredning ska inledas eller inte. En förhandsbedömning ska vara gjord inom 14 dagar från det att anmälan inkom. Har anmälan gjorts av anmälningsskyldig får socialtjänsten informera den som gjort anmälan om en utredning har inletts eller inte.

Gör en orosanmälan digitalt via vår e-tjänst

Du kan också göra en anmälan på ett vanligt papper och skicka in till:
Socialförvaltningen
Barn, unga och familj
Att: Mottagningen
Box 501
267 25 Bjuv

Mottagningsenheten:
Telefonnummer: 042-458 55 60

Socialtjänsten i Bjuvs Kommun läser och handlägger regelbundet alla inkommande ärenden under arbetstid. Våra arbetstider är måndag – fredag klockan: 8.00 – 16.30 (helgfria dagar).

Om ärendet gäller akut fara för barnet kontakta alltid vår mottagning på telefon 042-458 55 60 eller kontaktcenter 042-458 50 00 som kopplar dig till handläggare.

Om ärendet är akut och utanför ordinarie arbetstid är det viktigt att du istället vänder dig till socialjouren. Telefonnummer till socialjouren är 042-10 68 69 eller via 112 som kopplar dig vidare.

Vid livshotande tillstånd ring alltid 112.

Bjuvs kommun
Kontaktcenter
042-458 50 00
info@bjuv.se

Socialtjänst barn, unga och familj

Mottagning för anmälan och ansökan gällande barn och unga
telefon: 042-458 55 60

E-tjänst för anmälan om misstanke att barn far illa.

OBS: e-tjänsten ska du endast använda under kontorstid 08.00-16:30 helgfria vardagar. Andra tider/dagar såsom kvällar och helger ring: socialjouren telefon 042-10 68 69

Socialjouren (kvällar, helger):
042-10 68 69 eller via 112 som kopplar till socialjouren.

Vid akuta och livshotande tillstånd kontakta alltid 112.

Besöksadress socialtjänst barn, unga, familj:
Socialförvaltningen
Almliden
Almgatan 2
267 38 Bjuv

Postadress:
Socialförvaltningen
Barn, unga och familj
Box 501
267 25 BJUV


Senast publicerad: