Bjuvs kommuns logga

Kontakta handläggare

Handläggarna inom funktionshinder­enheten tar emot ansökningar, utreder och fattar beslut om insatser som exempelvis personlig assistens, bostad med särskild service, daglig verksamhet, kontaktperson, ledsagare, avlösare med mera.

Enhetshetschef
Christine Johansson
042-458 52 25
christine.johansson@bjuv.se

Handläggare LSS
Fatima Ruznic
Telefon 042-458 51 08
fatima.ruznic@bjuv.se
Telefontid: Måndag - fredag 8.30 - 16.00

Handläggare LSS
Jessica Lindkvist
Telefon 042-458 51 24
jessica.a.lindkvist@bjuv.se
Telefontid: Måndag - fredag 8.30 - 16.00

Telefon växel 042- 458 50 00
info@bjuv.se

Ansöka

För att ansöka om insatser vänder du dig till en handläggare. Ansökan kan vara muntlig eller skriftlig.


Kontakt

LSS handläggare

På tider utöver telefontiderna finns möjlighet att nå eller lämna meddelande på din biståndshandläggares telefon alternativt kontakta Bjuvs kommuns kontaktcenter:

Telefon växel 042- 458 50 00
info@bjuv.se

Senast publicerad: