Bjuvs kommuns logga

  Kontakta handläggare

  Handläggarna inom funktionshinderenheten tar emot ansökningar, utreder och fattar beslut om insatser som exempelvis personlig assistens, bostad med särskild service, daglig verksamhet, kontaktperson, ledsagare, avlösare med mera

  Handläggare LSS och socialpsykiatri
  Lisa Åsberg
  Telefon 042-458 51 08
  lisa.asberg@bjuv.se
  Telefontid: Måndag till torsdag 8 - 15.30

  Handläggare LSS
  Nicole Herngren
  Telefon 042-458 51 24
  nicole.herngren@bjuv.se
  Telefontid: Måndag - fredag 8 - 14.00

  Telefon växel 042- 458 50 00
  info@bjuv.se

  Ansök

  För att ansöka om insatser vänder du dig till en biståndshandläggare. Ansökan kan vara muntlig eller skriftlig.

   

  Kontakt

  LSS handläggare

  På tider utöver telefontiderna finns möjlighet att nå eller lämna meddelande på din biståndshandläggares telefon alternativt kontakta Bjuvs kommuns kontaktcenter:

  Telefon växel 042- 458 50 00
  info@bjuv.se

  Senast publicerad: 28 maj 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här