Bjuvs kommuns logga

Biståndsbedömning

Handläggarna inom äldreomsorgen tar emot ansökningar, utreder och fattar beslut om insatser om exempelvis hemtjänst, trygghetslarm, avlösning i hemmet, särskilt boende med mera.

Biståndshandläggning inom kommunal verksamhet innebär att ta emot, utreda, bedöma och besluta kring ansökningar vid behov av hjälp och stödinsatser.

Hur gör jag om jag vill hjälp och stöd?

Om du vill ansöka om stöd eller få information om vilken hjälp som kommunen erbjuder kan du kontakta biståndshandläggare. Om du redan har hjälp som du vill förändra kan du också ta kontakt med biståndshandläggare. Kontakta via telefon eller genom att lämna in en skriftlig ansökan.

Ansökan

Biståndshandläggaren tar emot din ansökan och utreder om du behöver insatsen för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndshandläggare kommer oftast på hembesök där ni talar igenom dina behov. Vid enklare utredningar blir det ett telefonsamtal. Ibland behöver biståndshandläggaren kräva in underlag till utredningen exempelvis läkarintyg.

När får du besked?

Handläggningstiden brukar variera mellan 1-6 veckor beroende på vad du ansöker om. Utredningar där handläggaren behöver få in läkarintyg eller andra bedömningar kan ta längre tid.

Avgifter

Vård- och omsorgsinsatserna är belagda med avgift.

Enhetschef
Christine Johansson
Telefon 042-458 52 25
christine.johansson@bjuv.se

Handläggare för personer födda dag 1 - 7 och 29.30.31
Lina Albin
Telefon 042-458 51 16
lina.albin@bjuv.se
Telefontid: Måndag - fredag 9.15 -10.15

Handläggare för personer födda dag 8 - 15 och 26,27,28
Emma Olsson
Telefon 042-458 51 22
emma.olsson@bjuv.se
Telefontid: Måndag - fredag 9.15 - 10.15

Handläggare för personer födda dag 16 - 22 och 23,24,25
Zelal Cabuk
Telefon: 042-458 55 27
zelal.cabuk@bjuv.se
Telefontid: Måndag - fredag 9.15 - 10.15

Handläggare för vårdplaneringar samt för Varagårdens korttid:
Louise Kronqvist
Telefon 042-458 55 84
louise.kronqvist@bjuv.se
Telefon: Måndag - fredag 8.00 - 16.00

Kontakt

Äldreomsorgen

Kontakta din ansvarige biståndshandläggare eller ring kontaktcenter så kopplar de dig vidare till handläggare i tjänst.
Du kan också tala in ett meddelande så ringer din handläggare upp dig.
Telefonen avlyssnas fortlöpande under kontorstid på vardagar.

Telefontid: Måndag - fredag 9.15 - 10.15

Telefon kontaktcenter: 042- 458 50 00
info@bjuv.se

Senast publicerad: