Bjuvs kommuns logga

Hälsosamtal för seniorer 2024

Det finns mycket att göra för att påverka sin hälsa och minska risken olyckor. Vi berättar om vilka stöd och aktiviteter som finns och vilken hjälp du kan få.

Anneli Larsson

Välkommen till vårens hälsosamtal

Att vara aktiv och känna trygghet i vardagen även som äldre är viktigt för hälsan och välmåendet. Det finns mycket du kan göra för att påverka din hälsa och minska risken att drabbas av olyckor som till exempel fallskador.

Därför erbjuder kommunen ett hälsosamtal: en träff i grupp med samtal och föreläsning om hälsa och hälsofrämjande insatser.

Ämnen vi tar upp

  • Tips för en aktiv och säker vardag
  • Rörelse och aktivitet för att förebygga fall
  • Bra mat för dig som senior
  • Råd om var du vänder dig för att få stöd och hjälp

Så bokar du dig

Boka dig senast tre vardagar innan hälsosamtalet. Hälso-samtalet beräknas ta cirka 90 minuter och kostar ingenting. Vi bjuder på en enkel fika.

Välkommen att boka dig på telefon: 042-458 51 26

eller via e-post: anneli.larsson2@bjuv.se

Är du född år 1949? Då kommer du att bli kontaktad av oss om erbjudande för ett hälsosamtal.

Har du ej möjlighet att vara med på en av våra träffar kan du boka ett enskilt samtal i ditt hem. Du får då ett besök av utbildad personal i cirka 45 minuter. Personalen som besöker dig har erfarenhet och kunskap om hälsofrämjande arbete och stöd till äldre.

Några exempel på det vi informerar om under besöket är:

  • våra träffpunkter
  • anhörigstöd
  • trygghetslarm
  • hjälpmedel
  • hemtjänst

Meningen med besöket är att tillsammans se om det finns något av det vi erbjuder som kan hjälpa dig behålla eller få en god livskvalitet. Personalen som besöker dig ska alltid visa dig sin legitimation och har alltid tystnadsplikt. Det betyder de inte får dela vidare det du berättar om under besöket.

Har du frågor eller vill boka en tid för enskilt hälsosamtal kan du vända dig till vår seniorhälsokonsulent - se nedan.

Seniorhälsokonsulent

Anneli Larsson
042 - 458 51 26
forebyggande@bjuv.se

Senast publicerad: