Bjuvs kommuns logga

LSS - Lagen om särskilt stöd

Vilka kan ansöka om insatser enligt LSS?

Du som har en utvecklingsstörning eller autism.
Du som är vuxen och som efter en olycka eller sjukdom har fått en hjärnskada.
Du som har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning som inte kommer att försvinna och som påverkar dig så pass mycket att din vardag inte fungerar.

Om ingen av beskrivningarna passar in på dig, men du ändå har en funktionsnedsättning och behöver stöd, kan du istället ansöka om stöd (så kallat bistånd) enligt Socialtjänstlagen eller Hälso- och sjukvårdslagen.


Ansökan
Du ansöker om insatserna via kommunens LSS-handläggare som utreder om du har rätt till insatser enligt LSS och tillhör någon av personkretsarna, om du har behov av särskilt stöd och service och om du inte får det behovet tillgodosett på annat sätt.

Ansökan görs via biståndshandläggare 042- 458 50 00 eller på blanketten Insatser för personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Till lättläst om LSS.

Vilka insatser finns att ansöka om enligt LSS?

Du som har ett barn eller en partner med funktionsnedsättning kan ansöka om avlösarservice i hemmet för att få avlastning från omvårdnadsarbetet. En avlösare kommer då hem till er och tar hand om ditt barn eller din partner medan du får möjlighet att komma hemifrån för egentid.

Ansök

Om du vill ha stöd av en avlösare kan du kontakta Bjuvs kommuns biståndshandläggare på telefon 042-458 50 00 eller ansöka via blanketten Insatser för personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Bli avlösare

Om du är intresserad av att bli avlösare kan du ansöka via blanketten Anmälan om att bli kontaktperson/avlösare/ledsagare/familj för korttidsvistelse.


Kontakt

Avlösarservice i hemmet

Enhetschef
Åsa Salman
telefon 042-458 55 35
e-post: asa.salman@bjuv.se

LSS-handläggare
042-458 50 00

Du som trots stödinsatser inte klarar av att bo själv i ett ordinärt boende kan ansöka om en bostad med särskild service. Det finns stöd och hjälp att få för psykiska, fysiska och sociala behov. Exempel på dessa behov är att; laga mat och äta, förflytta sig från ett stället till ett annat, duscha, gå på toa, klä av och klä på sig kläder, kommunicera och umgås med andra.

Det finns tre olika former av bostad med särskild service:

  • Gruppbostad
  • Servicebostad
  • Särskilt anpassad bostad

Gruppbostad är för dig som på grund av din funktionsnedsättning behöver omfattande stöd och hjälp i din vardag. I en gruppbostad bor du i egen lägenhet i anslutning till gemensamma utrymmen och med omvårdnadspersonal tillänglig dygnet runt. Fritidsaktiviteter och möjlighet att delta i kulturella aktiviteter ingår.

Servicebostad är för dig som klarar en del själv men som ändå har behov av stöd och hjälp dagligen. I en servicebostad har du egen lägenhet i vanlig trappuppgång med tillgång till gemensamt utrymme och personal i närhet. Fritidsaktiviteter och möjlighet att delta i kulturella aktiviteter ingår.

Särskilt anpassad bostad är för dig som klarar av ett självständigt liv utan att ha personal i närhet. Du bor då i lägenhet som har anpassats fysiskt för att passa dig och dina behov. Fritidsaktiviteter och möjlighet att delta i kulturella aktiviteter ingår inte.

Ansök

Ansökan görs via biståndshandläggare 042- 458 50 00 eller på blanketten Insatser för personer med funktionsnedsättning enligt LSS


Kontakt

Bostad med särskild service för vuxna

Enhetschef gruppbostad

Cecilia Nilsson
Telefon 042-458 54 98
e-post: cecilia.nilsson@bjuv.se

Enhetschef servicebostad

Evelyn Rodrigues Brodén
Telefon 042-458 54 68
e-post: malin.boson@bjuv.se

LSS-handläggare
042-458 50 00

Du som är i yrkesverksam ålder (18-67 år) och tillhör personkrets 1 eller 2 kan ansöka om daglig verksamhet. Daglig verksamhet är en sysselsättning för dig som har svårt att klara ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Målet kan dock vara att arbeta mot ett vanligt arbete.

Ansök

Ansökan görs via biståndshandläggare 042- 458 50 00 eller på blanketten Insatser för personer med funktionsnedsättning enligt LSS


Kontakt

Daglig verksamhet

Enhetschef
Malin Boson
Telefon 042-458 57 58
e-post: malin.boson@bjuv.se

LSS-handläggare
telefon 042-458 50 00

Du som har ett barn med funktionsnedsättning som inte kan bo hemma trots stöd och hjälp genom andra insatser kan ansöka om att barnet/ungdomen ska bo i ett familjehem eller bostad med särskild service.

Ansök

Ansökan görs via biståndshandläggare 042- 458 50 00 eller på blanketten Insatser för personer med funktionsnedsättning enligt LSS

 

Kontakt

Familjehem eller bostad för särskild service för barn och ungdom

LSS-handläggare
042-458 50 00

Kontaktperson är ett socialt stöd som riktar sig till dig som saknar eller har ett bristfälligt socialt kontaktnät och inte själv har förmåga att ta kontakt med andra. Kontaktpersonens uppgift är att hjälpa till att bryta isolering, ge råd och stöd i vissa situationer (av okomplicerad art) samt att uppmuntra dig till att delta i samhällets aktiviteter.

Ansök

Om du vill ha stöd av en kontaktperson kan du kontakta Bjuvs kommuns biståndshandläggare på telefon 042-458 50 00 eller ansöka via blanketten Insatser för personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Bli kontaktperson

Om du är intresserad av att bli kontaktperson kan du ansöka via blanketten Anmälan om att bli kontaktperson/avlösare/ledsagare/familj för korttidsvistelse.

 

Kontakt

Kontaktperson

Enhetschef
Åsa Salman
telefon 042-458 55 35
e-post: asa.salman@bjuv.se

LSS-handläggare

telefon: 042-458 50 00

Barn upp til 12 års ålder har rätt att gå på fritids före och efter skolan, på lov och studiedagar när föräldrarna arbetar. Barn och ungdomar med en funktionsnedsättning kan ha svårt att klara sig själva hemma även efter att han eller hon har fyllt 13 år. Då kan du som förälder ansöka om korttidstillsyn för ditt barn.

Korttidstillsynen finns för att ge barn med funktionsnedsättning en meningsfull sysselsättning och social stimulans på fritiden. Den kan vara på skolans vanliga fritids men med anpassat stöd, eller på ett särskilt fritids för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Ansök

Ansökan görs via biståndshandläggare 042- 458 50 00 eller på blanketten Insatser för personer med funktionsnedsättning enligt LSS


Kontakt

Korttidstillsyn Solstrålen

Besöksadress
Råggatan 4, 267 33 Bjuv
telefon: 042- 727 15

Enhetschef
Malin Boson
Telefon 042- 458 57 58
e-post: malin.boson@bjuv.se

LSS-handläggare
042-458 50 00

Korttidsvistelse utanför egna hemmet är en insats både för dig som förälder till ett barn med funktionshinder och för ditt barn. Insatsen innebär att ditt barn/ungdom är på ett korttidshem eller hos en stödfamilj under en dag eller några dygn per månad. På så sätt får du som förälder avlösning medan ditt barn får miljöombyte

Ansök

Ansökan görs via biståndshandläggare 042- 458 50 00 eller på blanketten Insatser för personer med funktionsnedsättning enligt LSS


Kontakt

Korttidsvistelse

Besöksadress
Råggatan 4, 267 33 Bjuv
telefon: 042- 727 15

Enhetschef
Malin Boson
telefon 042- 458 57 58
e-post: malin.boson@bjuv.se

LSS-handläggare
042-458 50 00

Du som på grund av din funktionsnedsättning har svårt att ha kontakt med andra och att komma ut på aktiviteter i samhället kan ansöka om att få en så kallad ledsagare. En ledsagare är en person som kan följa dig till och från enklare aktiviteter samt finnas med som stöd under aktiviteten.

Om du har personlig assistans kan du inte få ledsagarservice då det vid behov täcks av assistenten.

Ansök

Om du vill ha stöd av en ledsagare kan du kontakta Bjuvs kommuns biståndshandläggare på telefon 042-458 50 00 eller ansöka via blanketten Insatser för personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Bli ledsagare

Om du är intresserad av att bli ledsagare kan du ansöka via blanketten Anmälan om att bli kontaktperson/avlösare/ledsagare/familj för korttidsvistelse.

 

Kontakt

Ledsagare

Enhetschef
Åsa Salman
telefon 042-458 55 35
e-post: asa.salman@bjuv.se

LSS-handläggare
telefon 042-458 50 00

Du som på grund av din funktionsnedsättning behöver hjälp med det dagliga livet (så kallade grundläggande behov) kan ansöka om personlig assistans. Du måste vara under 65 år för att få ansöka. Grundläggande behov består av på- och avklädnad, persolig hygien, andning, måltider, kommunikation och annan hjälp som kräver ingående kunskap.

Ansök

Ansökan görs via biståndshandläggare 042- 458 50 00 eller på blanketten Insatser för personer med funktionsnedsättning enligt LSS

 

Kontakt

Personlig assistans

Enhetschef

Åsa Salman
042-458 50 00
asa.salman@bjuv.se

LSS-handläggare
telefon 042-458 50 00

Denna insats söks hos Region Skåne.

Du och dina anhöriga kan ansöka om att få rådgivning av experter på olika funktionsnedsättningar om hur du/ni kan förstå och hantera olika diagnoser. Experten kan till exempel vara en kurator, psykolog, dietist, sjukgymnast, talpedagog eller arbetsterapeut.

Ansök

Ansökan görs via Region Skåne

 

Kontakt

Rådgivning och personligt stöd

LSS-handläggare

042-458 50 00

Kontakt

LSS / Socialpsykiatri

Verksamhetschef
Charlotte Sparrenius Engström
telefon 042-458 52 15
charlotte.sparrenius.engstrom@bjuv.se

LSS-handläggare
telefon 042-458 50 00
info@bjuv.se

Senast publicerad: