Hälsofrämjande- och förebyggande verksamhet

 

Vår verksamhet

Hälsofrämjande och förebyggande verksamhet innehåller flera olika delar. Vi erbjuder bl a anhörigstöd, hälsofrämjande hembesök, träffpunkter m.m.

Du är varmt välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig.


Kontakt

Hälsofrämjande- och förebyggande

Maria Dahlkvist
Undersköterska
Telnr: 042-458 51 26

Anneli Larsson
Seniorkonsulent
Telnr: 042-458 52 26

Linda Sörensen
Anhörigstöd
Telnr: 042-458 54 09forebyggande@bjuv.se