Bjuvs kommuns logga

Hälsofrämjande- och förebyggande verksamhet

Hälsofrämjande och förebyggande verksamhet innehåller flera olika delar. Vi erbjuder bland annat anhörigstöd, hälsofrämjande hembesök, träffpunkter med mera. Du är varmt välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Par i Folkets park

Hälsofrämjande- och förebyggande

Maria Dalkvist, träffpunktssamordnare
Tel: 042-458 52 26

Anneli Larsson, seniorhälsokonsulent
Tel: 042-458 51 26

Linda Sörensen, anhörigkonsulent
Tel: 042-458 54 09

E-mejl: forebyggande@bjuv.se

Senast publicerad: