Bjuvs kommuns logga

Kommunala Pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet (KPR) för pensionärernas talan i olika frågor som rör dem och bevakar deras intressen. Det kan till exempel handla om hur miljön kan anpassas för de äldre så den upplevs tryggare och mer tillgänglig.

Pensionärsrådet svarar på remisser från kommunens nämnder, förvaltningar, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Med remiss menas möjlighet att ha synpunkter på ett förslag innan det är helt färdigt. Remisserna ingår sedan i politikernas underlag när de fattar beslut.

Pensionärsrådet är till exempel med och påverkar:

• Byggplaner när det gäller frågor som rör boende för äldre
• Tillgänglighetsfrågor. Det ska vara lätt att ta sig fram i kommunens miljö för äldre.

I pensionärsrådet ingår:

• Representanter från PRO, Pensionärernas riksorganisation, från de olika kommundelarna
• Representanter från SPF Seniorerna Fyrklövern Bjuv
• Anhörigförening 300
• Politiker från kultur- och fritidsnämnden
• Politiker från kommunstyrelsen
• Politiker från vård- och omsorgsnämnden.

Rådet hanterar generella frågor som rör gruppen. De tar inte upp enskilda personers ärenden. Pensionärsrådet är en möjlighet för de äldre att kommunicera med stadens politiker genom sina representanter.

Kontakt

Äldreomsorgen

Telefon växel 042-458 50 00

info@bjuv.se

Senast publicerad: