Bjuvs kommuns logga

Bistånd till begravningskostnaderer

Alla inkomster och tillgångar i dödsboet ska i första hand användas till begravningskostnaderna. Detta innebär att begravningskostnaden går före andra utgifter, exempel hyra, hushållsel och telefon. Till den del av begravningskostnaden som inte täcks av tillgångarna, kan dödsboet söka ekonomiskt bistånd.

Bjuvs kommun följer Socialstyrelsens råd om högsta godtagbara kostnad för begravning inklusive gravsten vilket är 50 procent av prisbasbeloppet. Läs mer om prisbasbelopp på Statistiska centralbyråns webbplats.

Vid bedömning av bistånd är det den totala kostnaden för begravningen som prövas vid en ansökan, inga enstaka begravningsposter. Bistånd till kostnader för transport av den avlidne till och från annat land godkänns inte. Makars eller vårdnadshavares försörjningsförmåga påverkar rätten till bistånd. Biståndet ges i regel mot återbetalning då dödsboet kan få skatteåterbetalning eller pengar från en försäkring.

Du som dödsbodelägare eller företrädare för ett dödsbo kan använda vår e-tjänst när ett dödsbo vill ansöka om ekonomiskt bistånd (kräver BankID).

En dödsbohandläggare kommer därefter att kontakta dig inom två arbetsdagar. Har du inte tillgång till BankID kan du ringa till Bjuvs kommuns kontaktcenter på telefon 042-458 50 00 för att sedan bli kontaktad av en dödsbohandläggare.

Senast publicerad: