Bjuvs kommuns logga

Familjehem och placering

Alla barn behöver och har rätt till föräldrar eller vuxna personer som kan ge trygghet och kärlek.

En del barn kan tyvärr, av olika skäl, inte bo hos sina biologiska föräldrar. Barn kan då, under en kortare eller längre period bo hos en annan familj. Det är viktigt att barnet trivs och utvecklas och kommer till en familj som är rätt för just det barn som behöver flytta. Vi söker därför kontinuerligt nya familjer som kan fungera som familjehem eller jourhem.

Kontakt familjehemsteam

Marika Norrback, tel 042-458 56 59
e-post: marika.norrback@bjuv.se

Caroline Bossner, tel 042- 458 50 53
e-post: caroline.bossner@bjuv.se

Kontakt

Bjuvs kommun
Kontaktcenter
042-458 50 00
info@bjuv.se

Socialtjänst barn, unga och familj

Mottagning, anmälan och ansökan gällande barn och unga, telefon 042-458 55 60.

E-tjänst för anmälan om misstanke att barn far illa OBS: e-tjänsten ska du endast använda under kontorstid helgfri vardag mellen klockan 08:00-16:30. Andra tider, såsom kvällar och helger, ringer du till socialjouren telefon 042-10 68 69.

Social jour (kvällar, helger)
042-10 68 69 eller via 112 som kopplar till social jour.

Vid akuta och livshotande tillstånd ring alltid 112.

Besöksadress socialtjänst barn, unga, familj
Socialförvaltningen
Almliden
Almgatan 2
267 38 Bjuv

Postadress
Socialförvaltningen
Barn, unga och familj
Box 501
267 25 Bjuv

Senast publicerad: