Bjuvs kommuns logga

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med det beslut som du har fått av kommunen har du möjlighet att överklaga.

För att överklaga lämnar du in en skrivelse till kommunen där du uppger vilket beslut du vill överklaga, varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Till skrivelsen kan du bifoga handlingar som du anser stöder din uppfattning.

Ett överklagande skall vara inlämnat till kommunen senast tre veckor efter det att du har tagit del av det skriftliga beslutet. När överklagandet har inkommit till kommunen kontrolleras att överklagandet har inkommit i rätt tid.

Om kommunen anser att beslutet är felaktigt kan beslutet ändras. I annat fall skickas ärendet vidare till Förvaltningsrätten.

Biståndshandläggaren är skyldig att vid behov hjälpa dig med överklagandet.

Skicka din överklagan till:
Bjuvs kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Box 504
267 25 Bjuv

Kontakt

Hjälp med att överklaga beslut

Biståndshandläggare
telefon 042-458 50 00

Senast publicerad: