Bjuvs kommuns logga

Äldrevägledare

Du som är äldre och döv eller dövblind kan få hjälp med information och vilka rättigheter du har på teckenspråk

Äldrevägledaren är länken mellan dig som är döv eller dövblind och de som du behöver komma i kontakt med inom kommun och region.

Äldrevägledaren erbjuder ett utökat stöd och vägledning, kan följa med dig på möten med exempelvis biståndshandläggare, hemtjänst eller i andra kontakter med myndigheter.

Äldrevägledarens uppdrag är att genom information och vägledning öka förståelsen för dövas livssituation och kultur.

Äldrevägledaren har tystnadsplikt.

Önskar du hjälp, kontakta äldrevägledare:

Annett Rosenlind
Mobil; 070-841 42 46, SMS och Facetime
Epostadress; annett.rosenlind@malmo.se
Bildtelefon; annett.rosenlind@ectalk.se

Veronica Edenfur
Mobil; 072-371 22 79, SMS och Facetime
Epostadress; veronica.edenfur@malmo.se
Bildtelefon; veronica@ectalk.se

Bjuvs kommun

Telefon kontaktcenter 042-458 50 00

info@bjuv.se

Senast publicerad: