Bjuvs kommuns logga

  Äldrevägledare

  Du som är äldre och döv eller dövblind kan få hjälp med information och vilka rättigheter du har på teckenspråk

  Äldrevägledaren är länken mellan dig som är döv eller dövblind och de som du behöver komma i kontakt med inom kommun och region.

  Åldrevägledaren erbjuder ett utökat stöd och vägledning, kan följa med dig på möten med exempelvis biståndshandläggare, hemtjänst eller i andra kontakter med myndigheter.

  Äldrevägledarens uppdrag är att genom information och vägledning öka förståelsen för dövas livssituation och kultur.

  Äldrevägledaren har tystnadsplikt.

  Önskar du hjälp, kontakta äldrevägledare:

  Annett Rosenlind
  Mobil; 070-841 42 46, SMS och Facetime
  Epostadress; annett.rosenlind@malmo.se
  Bildtelefon; annett.rosenlind@ectalk.se

  Hanna Ferm
  Mobil; 072-371 22 79, SMS och Facetime
  Epostadress; hanna.ferm@malmo.se
  Bildtelefon; hanna.ferm@t-meeting.se  Kontakt

  Bjuvs kommun

  Telefon växel 042-458 50 00

  info@bjuv.se

  Senast publicerad: 26 augusti 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här