Skicka faktura till Bjuvs kommun

Viktiga uppgifter vid kontakt med vår VAN-operatör InExchange

Organisationsnummer: 212000–1041

Momsregistreringsnummer: SE212000104101

GLNnummer: 7350033420010

Peppolnummer: 0007:2120001041

Referenskod är obligatorisk

Fakturaadress

Bjuvs kommun

Box 1

267 21 Bjuv

Referenskod

En referenskod består alltid av en femsiffrig kod samt ett prefix bestående av två stora X utan några mellanrum.

Exempel: XX12345 (Observera att detta inte är en giltig referenskod)

Referenskoden ska placeras i fältet "Er referens"

Saknar ni referenskod vänligen kontakta beställaren.

Bjuvs Kommun tar emot e-faktura i följande format

• Svefaktura

• EDI

• XML

30 dagars betalningsvillkor

Bjuvs kommun har ett minimumkrav på 30 dagar betalningsvillkor, då verksamheterna inom kommunen behöver denna tid för att hinna hantera fakturorna. Kommunen har alltid rätt att känna till en fordran 30 dagar innan den betalas. Har en kortare betalningstid avtalats ska dröjsmålsränta först börja räknas efter 30 dagar. Övriga kostnader såsom påminnelse- och indrivningskostnader startar efter att man är i dröjsmål, dvs efter 30 dagar.