Bjuvs kommuns logga

Din krisberedskap

Om en kris inträffar behöver du vara beredd att själv se till att du har vatten, mat, värme och tillgång till kommunikation för att klara dig de första dagarna. Vårt samhälle har goda resurser men det är alltid bra att kunna lita på sin egen försörjning under de första dygnen.

Preppa för en vecka

Utgå ifrån vad du och ditt hushåll behöver under de första dygnen om flera viktiga samhällsfunktioner slås ut på grund av exempelvis ett stort elavbrott.Ställ iordning en krislåda med saker som kan vara bra att ha. Genom att förbereda dig på detta vis kan kommunen, regionen och andra myndigheter fokusera på att hjälpa utsatta grupper, till exempel äldre, sjuka och barn - de som är mest utsatta och behöver hjälp.

I en krissituation är samarbete viktigt. Ta gärna kontakt med exempelvis dina grannar och se hur ni kan hjälpas åt. Kanske finns det någon i ditt närområde som kan behöver extra stöd om en kris skulle inträffa. Läs även om din informationssäkerhet.

Hemberedskap - vatten

Hemberedskap - mat

Hemberedskap - värme

Hemberedskap - kommunikation

Via dessa länkar kan du läsa mer och få tips:

Ditt eget ansvar vid kriser
Din säkerhet dinsäkerhet.se
Civilförsvarsförbundet 72timmar.se
Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV)
Försvarsutbildarna

Senast publicerad: