Bjuvs kommuns logga

Kultur- och fritidsnämnden

Här hittar du uppgifter om kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare.

Om du behöver uppgifter som inte finns publicerade ber vi dig kontakta oss via kommunens e-brevlåda eller ringa växeln 042-458 50 00 som kopplar dig till styrelsens eller nämndens förvaltning. Du kan också kontakta partierna.


Ordförande Linda Farrelly (M), 0723 - 82 29 65
1:e vice ordförande Kalle Holm (SD), 0730 - 74 95 02
2:e vice ordförande Bo Hallqvist (S), 0721 - 66 94 27

Kalle Holm (SD), 1:e vice ordförande

Susanne Mårtensson (SD), ledamot

Jerry Karlsson (SD), ledamot

Linda Farrelly (M), ordförande

Matthias Åkesson (M), ledamot

Bo Hallqvist (S), 2:e vice ordförande

Anders Ljung (S), ledamot

Pär Andersson (S), ledamot

Bengt Gottschalk (SD), ersättare

Zofia Svensson (M), ersättare

Liselott Bergwall Rehnstrand (S), ersättare

Eva Bengtsson (C), ersättare

Senast publicerad: