Bjuvs kommuns logga

Desinformation och ökad terrorhotnivå

Säkerhetspolisen har höjt terrorhotnivån från en trea till en fyra på en femgradig skala. Som en följd av detta uppmanar Myndigheten för psykologiskt försvar allmänheten att vara uppmärksam på falsk och vilseledande information.

Sverige är utsatt för påverkan

Spridningen av desinformation har ökat i samhället, främst i sociala medier. Den senaste tidens bränningar av religiösa skrifter är en av orsakerna till detta. En del människor provoceras och upprörs över handlingarna och uttrycker detta. Andra aktörer tar tillfället i akt att sprida vilseledande och felaktiga budskap om Sverige för att öka konflikter och orsaka splittring. Detta har resulterat i demonstrationer, våldsamma protester i flera länder och uppmaningar till våld.

Bland annat sprids påståenden om att den svenska staten tillåter skändningar av islam och att Sverige utnyttjar yttrandefriheten för att angripa islam. Det förekommer även narrativ om att Sverige skulle vara fientligt inställt till islam.

Vad kan du göra?

Tillsammans behöver vi värna vårt öppna och demokratiska samhälle, den fria åsiktsbildningen samt Sveriges frihet och oberoende.

Var källkritisk, sprid inte rykten och ta del av bekräftad information från myndigheter.

Var särskilt uppmärksam på information som upprör, skrämmer eller skapar starka känslor. Det kan vara någon som försöker påverka dig.

Frågor som är bra att ställa till dig själv när du tar del av information är:

  • Stämmer uppgifterna, är det här rimligt?
  • Går detta att kontrollera mot andra källor?
  • Vem är avsändaren och är det en normalt trovärdig källa som uppger detta?
  • Hur gammal är informationen, bilden eller filmen? Är den fortfarande relevant eller återanvänder man en gammal uppgift?
  • Varför sprids dessa uppgifter, är det någon som tjänar på att du uppfattar något på ett särskilt sätt?

Ökad terrorhotnivå

MSB (Myndigheten för samhällsskyd och beredskap) har satt ihop information och webbkurser:

Samlad information från svenska myndigheter

Krisinformation.se

Läs mer på vår hemsida om civil beredskap

Senast publicerad: