Leverantör

Här finns information till dig som är leverantör till Bjuvs kommun.

Med hänsyn tagen till nuvarande Coronasituation vill Bjuvs kommun hjälpa våra leverantörer och korta ner vår betalningstid, vi vill dock påpeka att så fort detta är över återgår vi till normala 30 dagars betaltid. Tänk också på att vi inte kommer att acceptera några påminnelseavgifter och/eller dröjsmålsränta förrän efter 30 dagar från det att fakturan kommit oss tillhanda.

Kommunens avtalsleverantörer

Om behov finns kan alla kommunens avtalsleverantörer fakturera Bjuvs kommun med 10 dagars betaltid istället för de 30 dagar som avtalats.

Övriga leverantörer

Alla övriga leverantörer som har behov av att få sina fordringar gentemot Bjuvs kommun betalda tidigare än förfallodatum enligt leverantörsfaktura skall skriftligen återkoppla till beställaren via info@bjuv.se så registreras och loggas ärendet.

Ange ”begäran om kortare betaltid” i ämnesraden i mejlet.

Leverantörerna ska ange fakturanummer, företagets namn, organisationsnummer samt bankgiro.

Bjuvs kommun kommer då göra sitt bästa för att skyndsamt betala sina åtagande gentemot företaget.

Detta bygger dock på att aktuella fakturor attesteras av behörig personal inom angiven tidsfrist.

Vi kommer gå ut och informera internt att alla med behörighet att hantera fakturor ska göra det skyndsamt för att vi som kommun ska kunna betala våra leverantörsfakturor så snabbt som möjligt.

Företag, föreningar och ideella organisationer

Alla företag, föreningar och ideella organisationer som har behov av anstånd med betalningen till Bjuvs kommun ska skriftligen höra av sig till kontaktperson på fakturan via info@bjuv.se så att ärendet registreras och loggas.

Kunderna ska skriva fakturanummer, organisationsnummer samt namn på företag.

Ange ”begäran om anstånd” i ämnesraden i mejlet.

Kommunen kommer kunna bevilja anstånd med ytterligare 30 dagar, i nuläget längst t.o.m. 2020-12-31.

Privatpersoner

Kunder (brukare) till kommunen som är privatpersoner kan också få anstånd på sina fakturor. I vanlig ordning ber vi dem kontakta kontaktperson på fakturan och ange skäl till anståndet. Enligt överenskommelse mellan kund (brukare) och kommunens representant bestäms ett datum då fakturan senast ska vara betald. Skriftlig information om anståndet skickas sedan internt till ekonomiavdelningen som sätter anstånd på fakturan.

Ekonomiavdelningen kommer avvakta att skicka iväg obetalda kundfakturor till kravhantering och på så sätt ge kunderna lite mer anstånd.

Här har vi samlat all information riktad till dig som leverantör till Bjuvs kommun.

Här har vi samlat all information riktad till dig som leverantör till Omsorg i Bjuv AB.

Saknar ni någon obligatorisk fakturauppgift ber vi er kontakta beställaren eller er kontaktperson.

Kom igång att skicka e-faktura.

Leverantörer anmäler sig enkelt genom att skapa en användare hos vår VAN-operatör InExchange.