Bjuvs kommuns logga

Civil beredskap

Sveriges civila beredskap handlar om förmågan att förebygga och hantera fredstida krissituationer, krigsfara och ytterst krig. Förmågan skapas i hela samhället, hos myndigheter, kommuner, regioner, företag och frivilliga. Alla som bor i Sverige har ansvar för beredskapen.

Skillnaden på krisberedskap och civilt försvar

Krisberedskap handlar om förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer. Förmågan byggs upp genom bland annat utbildning, övning samt genom den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris.
Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig.

 

VMA - viktigt meddelande till allmänheten

Desinformation

Din informationssäkerhet

Farlig verksamhet

Brandriskprognos

Senast publicerad: