Bjuvs kommuns logga

Utbildningsnämnden

Här hittar du uppgifter om utbildningsnämndens ledamöter och ersättare.

Om du behöver uppgifter som inte finns publicerade ber vi dig kontakta oss via kommunens e-brevlåda eller ringa växeln 042-458 50 00 som kopplar dig till styrelsens eller nämndens förvaltning. Du kan också kontakta partierna.

Ordförande Kenneth Bolinder (SD), 0721 - 67 08 59
1:e vice ordförande Andrej Schönbäck (M) 0736 - 64 66 74
2:e vice ordförande Bo Blixt (S)

Kenneth Bolinder (SD), ordförande

Benny Trollehjelm (SD), ledamot

Sara Andersson (SD), ledamot

Jerry Karlsson (SD), ledamot

Andrej Schönbäck (M), 1:e vice ordförande

Jörgen Johnsson (M), ledamot

Bo Blixt (S), 2:e vice ordförande

Patrik Söderberg (S), ledamot

Catarina Leo (S), ledamot

Rickard Persson (C), ledamot

Christel Hedlund (SD), ersättare

Lars Hein (SD), ersättare

Petra Addenback (M), ersättare

Jonas Lindqvist (KD), ersättare

Viktoria Sjöstrand (V), ersättare

Senast publicerad: