Bjuvs kommuns logga

Ledningsgruppen

Följande personer ingår i Bjuvs kommuns ledningsgrupp.

Christian Alexandersson, tillförordnad kommundirektör
Skicka e-post till Christian Alexandersson

Anna Lindström, ekonomichef
Skicka e-post till Anna Lindström

Magnus Wahlberg, chef utbildningsförvaltningen
Skicka e-post till Magnus Wahlberg

Jessica Alfredson, chef socialförvaltningen
Skicka e-post till Jessica Alfredson

Per-Erik Karlsson, tf chef serviceförvaltningen
Skicka e-post till Per-Erik Karlsson

Patrik Hohmann, chef kultur- och fritidsförvaltningen
Skicka e-post till Patrik Hohmann

Agneta Fristedt, kanslichef
Skicka e-post till Agneta Fristedt

Niklas Ögren, samhällsbyggnadschef
Skicka e-post till Niklas Ögren

Sulejman Ovcina, chef bygg- och miljöförvaltningen
Skicka e-post till Sulejman Ovcina

Senast publicerad: