Bjuvs kommuns logga

Ledningsgruppen

Följande personer ingår i Bjuvs kommuns ledningsgrupp.

Christian Alexandersson, tillförordnad kommundirektör
Skicka e-post till Christian Alexandersson

Josefine Bladh, tillförordnad kvalitets- och kommunikationschef
Skicka e-post till Josefine Bladh

Anna Lindström, ekonomichef
Skicka e-post till Anna Lindström

Ulrik Ahlm, tillförordnad chef utbildningsförvaltningen
Skicka e-post till Ulrik Ahlm

Jessica Alfredson, chef socialförvaltningen
Skicka e-post till Jessica Alfredson

Thorsten Olow Schnaars, chef tekniska förvaltningen
Skicka e-post till Thorsten Schnaars

Patrik Hohmann, chef kultur- och fritidsförvaltningen
Skicka e-post till Patrik Hohmann

Agneta Fristedt, kanslichef
Skicka e-post till Agneta Fristedt

Niklas Ögren, samhällsbyggnadschef
Skicka e-post till Niklas Ögren

Senast publicerad: