Bjuvs kommuns logga

Farlig verksamhet

Vid vissa anläggningar bedrivs verksamhet som kan innebära risk för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor och miljö.

Om du bor nära en anläggning som är klassad enligt SEVESO-direktivet är det viktigt att du vet hur du ska agera vid en olyckshändelse, till exempel en kemikalieolycka.

Läs mer om farlig verksamhet på Räddningstjänsten Skåne Nordvästs webbplats.

Civil beredskap

Senast publicerad: